Společenské posezení pro dříve narozené při příležitosti posvícení a MD seniorů

Dne 17. října od 16:00 do 19:00 hodin

Velkoobjemové kontejnery

2. pololetí 2019

MČ Praha-Libuš

Slovo starosty

Starosta
01.10.2019

Slovo starosty - Říjen

Vážení občané, před volbami jsem slíbil, že rekonstrukcí Libušské v Písnici a stavbou okružní křižovatky naše úsilí o rekonstrukce ulic nekončí. V září jsme dokončili rekonstrukci pěti libušských ulic. Před čtrnácti dny jsme otevřeli nabídky uchazečů o rekonstrukci ulice K Vrtilce a části ulice L. Coňka. Jedná se o úsek od Libušské po ulici Na Konečné včetně prostranství před školou ZŠ s RVJ v Písnici. Nyní na Magistrátu v legislativním kolečku kontrolují, zda vítězná nabídka splnila všechny náležitosti výběrového řízení. Následně se s vybraným zhotovitelem... (číst více)

Aktuální číslo U nás