Ukliďme Libuš a Písnici

Datum: 
17.04.2021 00:00

Ukliďme Libuš a Písnici

 

Městská část Praha-Libuš si Vás dovoluje pozvat na dobrovolnou akci „Ukliďme Libuš a Písnici“. Hlavní úklid proběhne individuálně o víkendu ve dnech 17. - 18. dubna 2021. Nicméně uklíze Libuš a Písnici můžete již nyní!

Ochranné pomůcky (rukavice) a pytle na odpad budou vydávány na úřadu MČ v ulici K Lukám 664  od 29.3. a to v pondělí a středa od 8:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 13:00 a dále v sobotu 17. dubna v čase od 9:00–11:00 hodin.

Pytlomat (zásobník pytlů) bude umístěn o víkendu (17. a 18. 4. u úřadu MČ v ulici K Lukám 664, u hasičské zbrojnice SDH Libuš – Libušská 81, u Klubu Junior (Na Okruhu 395), u nové hasičské zbrojnice SDH Písnice – Hoštická ulice, u Základní školy s RVJ v Písnici.

Hlavní úklid proběhne individuálně o víkendu 17. - 18. dubna. Nasbíraný odpad lze zanechat na dostupném místě (u cesty, u silnice atd.), místo jeho uložení prosíme nahlásit k zajištění odvozu na sms: 732 643 920, email: ziv.prostredi@praha-libus.cz, na facebooku MČ Praha-Libuš.

Každý, kdo se této akce zúčastní, si může vytipovat lokalitu, kam půjde uklidit. Buďte prosím všichni opatrní pro případ nálezu injekčních stříkaček, tlakových lahví či jiných podezřelých předmětů. Na takové předměty prosím nesahejte a nález ohlaste na úřad MČ nebo dle závažnosti nálezu rovnou složkám Záchranného integrovaného systému.

 

Bc. Petr Borský

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš