Vzdělání

Školské rady základních škol zřizovaných městkou částí Praha-Libuš 

Volební řád školských rad základních škol zřízených MČ Praha-Libuš platný od 1. 4. 2019


Školské obvody MŠ a ZŠ

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech MŠ a ZŠ platná od 1. 4. 2019


Veřejná knihovna

prostor zasedací místnosti a knihovny
V MŠ K Lukám 664/1, 142 00 Praha 4 Libuš,

za veřejnou knihovnu – Eva Zavoralová (úterý 14:00-18:00)

za Úřad městské části - odbor správní a školství
tel. 244 021 424, 244 021 423 
e-mail: spravni@praha-libus