Slovo starosty - Únor 2020

Vážení občané, krátce před Vánocemi jsme od stavebního úřadu hlavního města Prahy dostali dlouho očekávaný dárek: stavební povolení na tramvajovou trať na úsek Modřany – Libuš, přesněji řečeno na úsek první, který bude zakončen na Novodvorské ulici úvratí na úrovni obchodního centra Obzor. Ve druhé fázi bude tramvaj pokračovat severně a trať bude zakončena smyčkou, pro niž se vhodné místo teprve hledá. Ve vydaném stavebním povolení se Magistrát vypořádal i s námitkami, které byly podány ve stavebním řízení. S ohledem na to, že jen menšina námitek měla racionální jádro a byla případně stavebním úřadem zapracována do podmínek výstavby, lze očekávat další odvolání proti tomuto vydanému rozhodnutí. Bude to samozřejmě znamenat zdržení, ale nic to nemění na situaci, že další milník na cestě ke kolejovému spojení Libuše s Modřany byl zdolán. Kromě několika odvolání jsou na překážku realizace zejména nedořešené majetkové poměry. Zbývá dohoda na odkoupení posledních tří pozemků. Pokud se tak nestane, budou pozemky vyvlastněny, ostatně tento proces už byl zahájen. Praha v současné době připravuje zhruba šest tramvajových tratí ve vyšším stupni přípravy a trať Modřany – Libuš je jednoznačně první na řadě.

Na osobní pozvání místostarostky Lenky Koudelkové naši městskou část navštívili radní hlavního města Prahy Milena Johnová, která má na starosti oblast zdravotní a sociální, a radní hlavního města Prahy Adam Zábranský, v jehož působnosti je oblast bydlení s důrazem na správu bytů v majetku hlavního města Prahy a zajištění bytů pro sociální účely. Společně jsme si prohlédli Dům s chráněnými byty v Brunelově ulici. Oba radní se seznámili jak s provozem tohoto domu v majetku hlavního města Prahy, tak i s požadavky obyvatel, které jim tlumočil náš sociální pracovník pan Miloš Hájek. Jsem rád, že se podařilo navázat úzkou komunikaci mezi vedením městské části a odpovědnými radními hlavního města Prahy, a věřím, že touto návštěvou jsme začali psát novou kapitolu vzájemné spolupráce ve prospěch občanů, kteří bytů zvláštního určení využívají nebo mají o tento druh bydlení zájem.

Dlouhodobě nás trápí vraky v ulicích. Novelou silničního zákona před několika lety došlo bohužel k situaci, že odstranění vraků z ulic je pro obce téměř nemožné. Pokud totiž auto netvoří překážku provozu, je v podstatě neodstranitelné, i když má ukradené registrační značky, rozbitá okna a změnilo se v popelnici plnou odpadků. Jako starostové zoufale čekáme na schválení novely zákona, která vybaví obce kompetencemi odtahovat jak nepojízdná vozidla, tak vozidla s dlouhodobě prošlou technickou kontrolou. Zákon jde do konečné fáze legislativního procesu a účinný by mohl být ještě letos. O mnoha vracích v naší městské části víme, ale pravděpodobně ne o všech. Chtěl bych vás požádat, abyste mi všechna tato vozidla nahlásili na e-mailovou adresu koubek@praha-libus.cz či poslali přes facebookové stránky, abychom si připravili jejich seznam. Jsem v neustálém kontaktu s ředitelem Správy služeb hlavního města Prahy, která bude vraky odtahovat. Jakmile nám zákon umožní vyčistit ulice od ohyzdných vraků, chceme se do toho pustit. Záměr novely zákona počítá s možností odstranit ta auta, která nebudou mít po nějakou dobu (tři či šest měsíců) platné oprávnění STK či SME. Odstranit vraky sice nebude ani po přijetí zákona možné ze dne na den, ale důležité je, abychom samotný proces nezbytných administrativních úkonů zahájili ihned po nabytí účinnosti zákona. Předem děkuji za vaše tipy!

S přáním pěkných jarních prázdnin našim dětem.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice