HLUK - informace a výzva

HLUK  - informace a výzva

Celostátně je suverénně největším zdrojem hluku automobilová doprava. Tak tomu je i u nás. Hluk z dopravy je nepříjemný. Problém je v tom, že aby mohla státní správa zasáhnout a nařídit provozovateli zdroje hluku nápravná opatření, tak musí být překročen zákonem stanovený hlukový limit. Imisní hlukový limit je určen tzv. hladinou akustického tlaku a měří se v decibelech (dB).

Legislativně to máme dáno Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (verze53). Problematice hluku se věnuje Hlava II, díl 6 hluk, §30 a následující. Prováděcím předpisem je v tomto případě Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Když přejdu do konkrétna tak limitní hladina akustického tlaku od komunikace existující k datu 31.12.2000 (tzv. původní akustická zátěž) je 70dB ve dne a 60dB v noci (od 22 do 6 hodiny). Pro nové komunikace, dané do provozu po 1.1.2001 je tento limit o 10bB nižší, tedy 60dB ve dne a 50dB v noci. Strážcem zákona jsou v tomto případě tzv. orgány ochrany veřejného zdraví, v hlavním městě Praze se konkrétně jedná o Hygienickou stanici hlavního města Prahy. Ta může zakročit za situace, když zjistí, že je hygienický limit hluku překročen a že lze přesně určit zdroj hluku. A tady je jadérko problému. Ať vyberu v aplikaci Strategického hlukového mapování jakýkoli dům, tak je vždy blíž k nějaké historické silnici než k Pražskému okruhu. A pro posuzování tak platí vyšší hodnoty (70 a 60bB).

Co lze dělat?

Prvním krokem je provést měření a získat tak relevantní informace. Poslední měření v našem katastru probíhala v r.2011 a 2012 po spuštění Pražského okruhu. Tehdy na něj mimořádně pečlivě dohlížela tehdejší zastupitelka paní Mgr. D.P. a napsala o něm tři články do měsíčníku U NÁS. Bylo to v číslech 4/2012, 7-8/2011 a 4/2011 (viz web MČ Praha-Libuš) a závěr byl: za stávající legislativy nelze zlepšení očekávat. Od té doby uplynulo 8 let a tak nebude aktuální měření na škodu. Pouze se obávám, že bude mít opět jenom informační hodnotu.

Jak probíhá vlastní měření?

Měření hluku z automobilové dopravy není úplně jednoduché a má mnoho podmínek:

  • Musí ho dělat autorizovaná nebo akreditovaná laboratoř
  • Může se dělat pouze za vhodných klimatických podmínek - nesmí se dělat za mlhy, deště, vlhka, silného větru, sněhové pokrývky atd.
  • Nedělá se o prázdninách a v zimě – dělá se v březnu, dubnu, květnu, červnu, září, říjnu a listopadu
  • Obvykle se měří v pracovních dnech mimo dnů před a po dni pracovního volna, tedy v úterý, středu a čtvrtek. Dnes již to úplně neplatí, lze měřit i jindy ale poté se musí udělat velmi složitý přepočet

Měření trvá 24 hodin plus instalace a odvoz zařízení. K měření je nezbytně nutný dobrovolník, majitel nemovitosti na jehož domě k měření dochází. Bez něho nelze nic změřit. Měří se domy bytové (nikoli administrativní a další) a měří se u okna obývacího pokoje nebo ložnice.

Co by mělo měření předcházet?

Každý, kdo má dojem, že u něho doma již dochází k překročení hlukového limitu by se měl podívat do strategické hlukové mapy 2017. Je k nalezení na https://geoportal.mzcr.cz/SHM2017/. Tam uvede svoji adresu, objeví se čistá mapa. Potom označí ikony metropole(obrázek) a silnice a objeví se hluková mapa. Pokud je jeho dům na oranžové, žluté nebo dokonce zelené ploše, tak je asi zbytečné měření provádět. Nelze předpokládat, že by tam k prolomení hlukového limitu mohlo dojít. Podstatně větší šance je u tmavých barev (červená, hnědá, fialová, modrá). Kliknutím se objeví „karta“ (viz obr.) a na ni je napsána jak předpokládaná hluková zátěž, tak limit. Pokud zjistíte, že bydlíte v „podezřelém“ území, tak je vhodné přistoupit k vlastnímu měření hlukové zátěže.

Možnosti zajištění měření.

Vyzýváme občany, aby požádali o změření hlukové zátěže. Máte dvě možnosti. První je kontaktovat přímo HS HMP. Příklad možného dopisu:

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, p.s. 203
110 01  PRAHA 1

Žádost o provedení kontroly hlukové zátěže z komunikace

Vážení,

bydlíme cca 750 od Pražského okruhu. Prakticky nepřetržitě jsme obtěžování nepříjemným hlukem z této komunikace. Zejména v nočních hodinách.

Proto si Vás dovolujeme požádat o změření intenzity hluku, které prokáže, zda se již nejedná o překročení stanovených hlukových limitů.

Děkuji

S pozdravem

Stačí zaslat mailem na: podatelna@hygpraha.cz. HS HMP bude žadatele kontaktovat a domluví další postup. V tomto případě prosíme žadatele aby nás informoval, jak jednání s HS HMP proběhlo, zda HS provedla měření a jaký výsledek měření přineslo.

Pokud občané nechtějí HS kontaktovat, a to z jakéhokoli důvodu, tak můžou požádat o zajištění měření hluku náš úřad (borsky@praha-libus.cz). Zkonzultujeme vhodnost měření na daném místě s akustikem a v doporučených případech zajistíme měření hluku na naše náklady.

Jaká lze učinit opatření?

Moc jich není. Vím o třech:

  • Dopravní opatření. Například snížit rychlost. To moc nepřichází v úvahu. V celém katastru máme 40km/h. Omezit dopravu, to je nereálné.
  • Položit na komunikace tzv. akustický asfalt. Jedná se o poměrně novou a zatím ne úplně vyzkoušenou věc. Ale v našich podmínkách (40km/h) by to pomohlo o 1-2dB. Tím bychom to asi nespasili.
  • Postavit protihlukové bariéry. To lze na Pražském okruhu a Vesteckém přivaděči, ale na to asi nebudou relevantní argumenty. Na Libušské je to úplný nesmysl.

Na závěr

Akustika není mým oborem. Jsem v ní v nejlepším případě informovaným laikem. Pokusil jsem se problematiku hluku popsat nejlépe jak umím. Pokud někdo ví jak na to lépe, samozřejmě v mezích zákona, prosím o radu. Děkuji.

Pavel Macháček, místostarosta (machacek@praha-libus.cz)

PřílohaVelikost
Soubor hluk_-_informace_a_vyzva.docx18.58 KB
Image icon obr._akust.udaje_.jpg8.26 MB