Výstavba zpomalovacích prahů v ulici K Lukám

Vážení spoluobčané,

v následujícím období - cca do 20. prosince 2020 bude  v ulici K Lukám probíhat výstavba  dvou zpomalovacích prahů, které budou realizovány v místě současných žlutých zpomalovacích terčů.

Stavba bude rozdělena na 2 etapy:

  • V 1. etapě (cca do 6.12.) se bude realizovat  zpomalovací práh s integrovaným přechodem pro chodce u ulice Provozní.
  • V 2. etapě bude realizován zpomalovací práh u dětského hřiště (cca od 7.12. do 20.12.).

V obou etapách dojde k omezení silničního provozu a k částečné uzavírce komunikací.

  • V 1. etapě bude objízdná trasa vedena přes parkoviště u panelových domů.
  • V 2. etapě nebude umožněn průjezd ulicí v místě stavby a příjezd do lokality bude možný pouze z ulice Dobronické.

Pouze RD jižně od budovaného prahu budou mít příjezd umožněn z jihu od ulice Klokotská.

 

Omlouváme se za dočasné omezení  a děkujeme vám za pochopení.