Slovo starosty - červenec

Vážení občané,

léto je pro nás každoročně příležitostí využít uprázdněné prostory škol pro jejich rekonstrukci. Na jaře jsme získali finanční prostředky na poslední, čtvrtou etapu rekonstrukce elektroinstalace v Základní škole Meteorologická a také pokračování rekonstrukce sociálních zařízení. Původní budovu této školy po mnoha letech opustí střední grafická škola G.A.P. education, které nově od září pronajmeme školskou budovu bývalého SOU potravinářského v Písnici při Libušské ulici. Čeká nás v létě tedy i stěhování. Uvolněním původní budovy získává ZŠ Meteorologická nové prostory, a pro naše děti v základním školství tak budeme mít pro další roky dostatek míst. Navíc pokračujeme v přípravě projektové dokumentace na dostavbu základní školy v Písnici, kde nám v příštích letech hrozí, že by mohla místa pro naše žáky chybět.

Stále větším tématem bydlení ve městě je parkování. Aut přibývá i tam, kde se nestaví, parkovacích možností je zkrátka málo. Auta tak mnohdy zabírají plochy, které původně nebyly pro parkování určeny. V Mirotické ulici naproti Žabce jsme na žádost občanů vyznačili místo pro nástup požární techniky, aby byl zajištěn průjezd do vnitrobloku. Nedávná preventivní akce libušských hasičů v této oblasti ukázala, že v případě krizové situace mohou mít hasiči velký problém přijet na místo neštěstí včas. O umístění vodorovného či svislého dopravního značení rozhoduje odbor dopravy Prahy 12, my můžeme o úpravu požádat, a poté ji zrealizovat, pokud jsme majitelé pozemku. Ne vždy tomu tak je. Nedávno jsme museli na žádost občana ze sídliště Písnice požádat o umístění dopravního značení prostřednictvím konkurzního správce společnosti Masospol, neboť předmětná část komunikace hlavnímu městu ani městské části nepatří. I přes tuto komplikaci se podařilo požadavku občana vyhovět, protože i zde nám odbor dopravy vyznačení zákazu zastavení a stání v podobě vodorovné žluté čáry na vozovku povolil. Pokud i vy máte ve svém okolí místo, kde je nutné zvýšit dostupnost pro Integrovaný záchranný systém, napište mi na: starosta@praha-libus.cz. Rád se tam s vámi sejdu a prověříme možnosti, co lze udělat.

Pro obyvatele staré Písnice v ulicích K Mejtu, Lipovická, Dubovická, Sedlovická, Olšovická a Budilovská jsme připravili návrh na rozšíření parkovacích míst. Občané jej naleznou na webu: www.praha-libus.cz v sekci Aktuality. O eventuální připomínky prosíme do konce července, abychom je mohli do návrhu zapracovat a požádat odbor dopravy Prahy 12 o stanovení nového opatření obecné povahy. Pokud by se nám toto zdárně podařilo, můžeme připravit návrh i pro případné další lokality v naší městské části.

Připomínám, že ve zmíněné sekci Aktuality na webu www.praha-libus.cz naleznete také Pocitovou mapu, v níž nám můžete označit lokality, kde rádi sportujete, kde se cítíte bezpečně, či naopak – kde je třeba něco změnit, kde je dopravně nebezpečný úsek, kde požadujete navýšení parkovacích stání, kde byste si přáli více zeleně či přidat nádoby na odpadky. Letos jde o celopražský projekt, do kterého se zapojilo mnoho městských částí. My jsme pro vás pocitovou mapu připravili již před pěti lety, a tak nyní získáme zpětnou vazbu, jak se některá místa ve vašem vnímání proměnila.

Přeji Vám všem krásné léto!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice