Slovo starosty - září

Vážení občané,

letošní léto opět patřilo rekonstrukcím v našich školských zařízeních. V písnické mateřské škole proběhla výměna podlahových krytin. To byla menší investiční akce. Ta mnohem rozsáhlejší se odehrála v Základní škole Meteorologická. Dokončili jsme závěrečnou etapu rekonstrukce elektroinstalace a zásadní proměnou prošla sociální zařízení školy. Kdo máte děti v této škole, možná jste od nich v minulých letech slyšeli, v jak bídném stavu se nacházela. Loni jsme s rekonstrukcí dívčích a chlapeckých záchodků začali a letos v ní pokračovali. Ta proměna je obrovská. Fotografie z rekonstrukce zveřejníme v některém z následujících čísel časopisu U nás.

Z historicky původní budovy ZŠ Meteorologická se v létě na naši žádost odstěhovala střední grafická škola G.A.P. education, která v ní pobývala více než dvanáct let. Dětí v našich základních školách stále přibývá, a proto pro ně potřebujeme další a další prostory. Na jaře letošního roku jsme do správy městské části získali školský objekt bývalého SOU potravinářského v Písnici. Tyto prostory jsme tak mohli této střední grafické škole nabídnout pro její další fungování, než bude za několik let tato budova zapotřebí pro naše žáky základních škol. Rád bych ještě touto cestou poděkoval paní ředitelce Jance Šteindlerové za skvělou spolupráci a jí, celému školskému personálu a všem žákům přeji, aby se jim v novém prostředí líbilo. Úřadu městské části děkuji za přípravu této budovy pro stěhování. Jak jsem měl možnost osobně se přesvědčit, odpovědní pracovníci si v létě opravdu mákli.

Vedle zmíněných rekonstrukcí škol totiž finišujeme i se stavbou nové služebny městské policie v Zahrádecké ulici a bude mi potěšením vás na podzim na její prohlídku pozvat. Do takřka dokončené budovy nové služebny městské policie se přijel v srpnu podívat náměstek primátora hlavního města Prahy pro bezpečnost Petr Hlubuček. Prohlédl si také nové a již plně funkční garáže libušských hasičů, které byly dokončeny před několika měsíci a které jsme stejně jako služebnu městské policie financovali z magistrátního rozpočtu.

Zastupitelstvo schválilo podobu nového programu pro občany – tzv. participačního rozpočtu. Tento program umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji naší městské části. Nápady mohou občané podávat do 15. října, detaily programu naleznete na adrese: www.napadyprolibusapisnici.cz.

Na závěr mi dovolte pozvání. V létě jsme začali s přemístěním památného křížku ve staré Písnici při ulici K Vrtilce. Křížek se nacházel na zahradě u rodinného domu. Dokud v domku bydlela původní majitelka, pronajímali jsme jí tuto zahradu za symbolickou cenu s tím, že bude o pozemek včetně křížku pečovat. Se změnou majitele objektu jsme vyhověli logické žádosti nových nabyvatelů o prodej zahrady a do smlouvy jsme si dali podmínku, že po dokončení rekonstrukce ulice K Vrtilce dojde k přemístění křížku na veřejně přístupné místo. Zvažovali jsme umístění do nové plochy zeleně na rozhraní ulic K Vrtilce a Těšovické. Na podnět občanů z Písnice, který nám tlumočila paní Eva Fortinová, jsme se rozhodli umístit křížek do pozemku u kovárny na křížení ulic K Vrtilce a Na Konečné. Toto místo je mnohem vhodnější. Opatrným transportem se nám podařilo zachovat původní podstavec křížku, samotný křížek pak zrenovoval místní kovář pan Polák, autor například naší zeměkoule na okružní křižovatce Libušská a Kunratická spojka. Ke slavnostnímu požehnání křížku spojenému s krátkým uměleckým programem dojde na novém místě v úterý 28. září 2021 v 15 hodin. Všechny místní písnické i přespolní libušské občany tímto co nejsrdečněji zvu.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice