Předzápisy (registrace k zápisům) do základních škol: ZŠ s RVJ a ZŠ Meteorologická

Na webových stránkách městskou částí zřízených základních škol byly odstartovány tzv. předzápisy (registrace k zápisům) do základních škol: ZŠ s RVJ a ZŠ Meteorologická viz

- ZŠ s RVJ, L. Coňka 40, Praha 4 - Písnice - Online registrace k Zápisu do 1. třídy ve šk. r. 2022-2023 – ZŠ Písnice (zspisnice.info) - od 10. 1.  do 28. ledna 2022

- ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš - Základní škola Meteorologická | Online předzápis do 1. třídy pro rok 2022/2023 (zsmeteo.cz) - od 10. 1.  do 28. února 2022