Souhrnně informace k pobytům a příjezdům na území ČR z Ukrajiny a infolinka MV ČR

Na MV ČR byla zřízena linka, která by měla fungovat v podstatě non-stop:

Telefon: +420 974 801 802, 

Email: ukrajina@mvcr.cz

Všechny informace a schémata postupů při žádostech zde: Informace pro občany Ukrajiny - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 

Zejména vzhledem k registracím při nouzovém ubytování se ukázala podmínka přidat k žádosti o speciální vízum kolkovou známku v hodnotě 300 Kč jako naprosto zásadní problém.

Od této povinnosti bude u speciálního víza nadále upuštěno.  

Leták „Žádost o speciální vízum“ umístěný dole na WEBU https://www.mvcr.cz/ukrajina byl upraven.

 

oddělení integrace a informací

odbor azylové a migrační politiky

MV ČR