Slovo starosty - květen 2022

Vážení občané, v polovině května začne rekonstrukce Barrandovského mostu, která je rozplánována na čtyři stavební sezóny. V letošním roce potrvá do konce srpna a bude znamenat zbourání a výstavbu nové rampy ze Strakonické ulice na Jižní spojku. V rámci doprovodných dopravních opatření bude na začátku května napůl otevřen nájezd na Pražský okruh mezi Písnicí a Dolními Břežany, tedy bude možné jet ve směru Písnice – Zbraslav a Zbraslav – Písnice. Nejen tato oprava dopravně nejvytíženějšího mostu v zemi výrazně zhorší dopravu v celé Praze. Souběžně začala výstavba tramvajové trati Modřany – Libuš, kvůli které se musí v letošním roce přestavět okružní křižovatka u Základní školy Meteorologická na křižovatku řízenou semafory. Požádali jsme zhotovitelskou firmu, aby s omezením na této křižovatce začala nejdříve na přelomu května a června a aby se práce realizovaly co možná nejvíce během letních prázdnin. I přesto bude na několik týdnu v červnu a potom na podzim ztížen přístup do Základní školy Meteorologická u okružní křižovatky. (Podrobněji se o tomto tématu rozepisuji v samostatném článku.) Možnosti příjezdu do školy jsou ostatně dlouhodobě špatné, a to jak z ulice Skalská, tak na malé parkoviště u školy z ulice Brunelova. Dobrou zprávou je, že v souvislosti s výstavbou tramvajové trati získá hlavní město Praha v letošním roce do svého majetku i pozemek u školy, který by se mohl do budoucna využít pro zlepšení situace s parkováním. Na dubnovém jednání zastupitelstva naší městské části jsme požádali hlavní město Prahu o svěření tohoto pozemku do naší správy. Kolega místostarosta Pavel Macháček prověří možnosti využití tohoto pozemku pro klidnější parkování a příjezd dětí do školy. Situace se nezlepší hned, ale výhledově potřebujeme zabránit nebezpečnému souběhu aut otáčejících se na malém parkovišti a přicházejících dětí. Cílem bude také vytvořit krátkodobá stání K+R.

Děkuji všem, kteří se letos zapojili do každoročního jarního úklidu naší městské části v rámci akce Ukliďme Česko – Ukliďme Libuš a Písnici. Úklidových míst bylo tentokrát hodně a tam, kde se uklízelo, je to skutečně poznat. Jak by také ne, když se do úklidu v tomto roce zapojil rekordní počet lidí. Organizátorům i brigádníkům děkuji! S ukončením protiepidemických opatření jsme se opět vrátili k některým tradičním akcím. Oslavy jara již máme za sebou, Dětský den, který se bude konat v sobotu 4. června, před sebou. Původně plánovaný termín Jablkobraní se kvůli vyhlášení termínu podzimních komunálních voleb bude měnit, sledujte proto, prosím, naše webové a facebookové stránky.

Základní škola v Písnici mění svůj název. Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš vyhovělo žádosti paní ředitelky Blanky Chýlové o změnu názvu písnické školy ze „ZŠ s RVJ“ na „ZŠ Písnice“. Tomuto rozhodnutí předcházela anketa mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy. Ankety se zúčastnilo 131 žáků, se změnou názvu souhlasilo 99 z nich, ze 131 rodičů se pro změnu vyslovilo 106 a z 31 zaměstnanců svůj souhlas se změnou vyslovilo 24 zaměstnanců. Spolu s názvem se mění definitivně i logo školy, které škola už několik měsíců prezentuje v našem radničním časopise. Každoročně v květnu si po celé zemi připomínáme výročí ukončení druhé světové války. Konkrétní vzpomínka na květnové události roku 1945 v naší městské části dosud chyběla. Zásluhou pana Jaroslava Melichara, autora pravidelné rubriky Kalendářní střípky v našem časopise, v neděli 8. května v 18:00 hodin odhalíme pamětní desku libušskému občanovi, 21letému Jaroslavu Rudolfovi, kterého nacisté nejprve postřelili a následně před zraky jeho rodiny a shromážděných libušských občanů popravili. Důvodem bylo, že se aktivně zúčastnil pražského Květnového povstání. Srdečně vás zvu na krátké pietní shromáždění.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice