Slovo starosty - červen 2022

Vážení občané,

v neděli 8. května jsme v parku K Jezírku slavnostně odhalili pamětní desku Jaroslavu Rudolfovi, který byl zcela nesmyslně a brutálně zavražděn na samém konci druhé světové války. Zásluhou místního historika pana Jaroslava Melichara má naše městská část na svém území připomínku krutých válečných událostí, které prožívali naši předkové před necelými osmdesáti lety. Děkuji všem, kteří na tuto pietní událost přišli, a všechny ostatní srdečně zvu, aby si k pamětní desce udělali cestu a seznámili se tak s kouskem naší historie.

V souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu a vytvořením alternativních objízdných tras byl z poloviny otevřen nájezd na Pražský okruh. Požádali jsme servisní organizaci TSK Praha, aby jedním z doprovodných dopravních opatření byl zákaz průjezdu rezidencí Vrtilka a omezení průjezdu starou Písnicí v ulicích K Vrtilce a Hoštická, kudy si řidiči rádi zkracují cestu, aby se vyhnuli kolonám na Libušské ulici. O jednosměrce v části ulice Hoštická u Kamenného dvora uvažujeme natrvalo, neboť z dopravního průzkumu provedeného naším úřadem vyplynulo, že si řidiči cestu kolem školy v Písnici s následným průjezdem Hoštické ulice velice oblíbili ještě před rekonstrukcí Barrandovského mostu.

V květnu jsme zahájili rekonstrukci ulice Klenovická, na kterou v červnu navážeme rekonstrukcí ulice Modravská. Místní občany bych tímto rád požádal o trpělivost s pracemi, které přinesou nezbytnou míru omezení v pohybu, prašnost a hluk. Vzhledem k umístění těchto dvou ulic nedojde k žádnému omezení pro ostatní občany naší městské části. Budu se těšit, že na konci léta budeme mít zrekonstruované další dvě ulice a budeme se moci pustit do poslední fáze přípravy rekonstrukce ulice Putimská, která má již vypracovanou dokumentaci pro výběr zhotovitele, a ulice V Zákopech, kde se finišuje s projektem pro stavební povolení.

V polovině června dojde k zásadnímu omezení dopravy na křižovatce ulic Novodvorská, Gen. Šišky a Meteorologická. Kvůli výstavbě tramvajové trati bude z ulice Novodvorská odkloněna denní linka 197 a noční linka 904 jedoucí z centra do zastávky Sídliště Písnice či Háje. V opačném směru do centra budou linky 197 a 904 jezdit ve svých pravidelných trasách bez omezení. Bližší informace včetně zákresu naleznete uvnitř čísla. Tato fáze velkého omezení na dosavadní okružní křižovatce přinese částečně i komplikace při příchodu do školy. Přístup z ulice Skalská je zcela bez omezení, uzavřen ovšem bude vstup od okružní křižovatky zelenou bránou. Mezi stávající silnicí a zdí oddělující školu bude dočasně zřízena náhradní silnice. Obě autobusové zastávky Sídliště Libuš budou posunuty o 100 metrů dále ve směru do Modřan. Linky 215 a 165 budou v obou směrech jezdit bez omezení. Náhradní pěší cesta od zastávky Sídliště Libuš ke škole byla popsána v květnovém čísle a situační nákres přetiskujeme znovu i v tomto čísle. Rád bych tímto vyzval všechny rodiče, aby po dobu rekonstrukce zvážili, zda je nezbytné vozit děti přímo ke škole. Každá ušetřená jízda autem až na parkoviště před školu napomůže bezpečnějšímu příchodu těch dětí, které využívají městskou dopravu nebo chodí pěšky.

Dovolte mi na konci školního roku poděkovat za veškerou práci všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v našich školských zařízeních. Postcovidový návrat školáků do lavic byl pro všechny radostný, nicméně i velice náročný. V ZŠ Meteorologická a v MŠ Mezi Domy navíc na jaře vznikly adaptační skupiny pro ukrajinské uprchlíky a práce ještě přibylo. Všem zaměstnancům děkuji za to, jak tento rok zvládli, a přeji krásné prázdniny a načerpání čerstvých sil do příštího školního roku.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice