Informace občanům - nepřítomnost koordinátora v sociální oblasti