Výzva pro občany

Výzva pro občany, kteří chtějí pomáhat v okrskové volební komisi při volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí,

Volby se konají ve dnech 23. září 2022 a 24. září 2022.

Případné zájemce prosíme o kontaktování odboru správního a školství Úřadu městské části Praha-Libuš na tel.:

244 021 421-23, 734 756 890 nebo email: spravni@praha-libus.cz nebo doručit vyplněnou přihlášku viz web. MČ Praha-Libuš – VOLBY.