Sbírka ke Dni válečných veteránů na ÚMČ Praha-Libuš

MČ Praha-Libuš podpořila sbírkovou akci ke dni válečných veteránů a umístila v podatelně úřadu pokladničky, kde mohou občané přispět do 18. 11. 2022 na 

  • Odboru kancelář starosty – podatelna  v budově Libušská 35/200
  • Odboru školském a správním  v ulici K Lukám 664

Sbírku pořádá Vojenský fond solidarity https://fondsolidarity.army.cz/

 

Výtěžek ze sbírky je určen vojákům a jejich rodinám, kteří se dostali do těžké životní situace v rámci výkonu povolání.

Za příspěvek obdržíte symbol válečných veteránů – vlčí mák.

Děkujeme za každý příspěvek!