Slovo starostky - leden 2023

Vážení a milí sousedé, 
vstupujeme do nového roku. Přechod mezi prosincem a lednem, starým a novým rokem je pro mnohé v něčem magický, jakoby změna několika číslovek v datu měla moc rozhýbat i změnu v zaběhlých rutinách našich životů. Proto si lidé často dávají novoroční předsevzetí a testují na nich svoje odhodlání a pevnou vůli.

V tomto čísle časopisu si můžete přečíst programové prohlášení nového vedení, které je průnikem volebních programů obou koaličních uskupení. Svým způsobem je možné je brát jako paralelu novoročnímu předsevzetí, jen ve čtyřletém horizontu. U některých bodů je to plán, co bychom chtěli za čtyři roky mandátu pro Libuš a Písnici stihnout, nebo alespoň nastartovat. U jiných bodů je to vize / směřování. Zde nebudeme mít hned jasný výstup, ale lze z nich vyčíst jednoznačné principy, o něž se budeme opírat při rozhodování (například přístup k novému developmentu).

Na mnoha z těchto bodů jsme již za uplynulých pár týdnů od voleb začali pracovat. Například jsme podnikli řadu konzultací s odborníky, hledáme cesty, jak zefektivnit úklid na naší městské části, nebo jsme uzavřeli smlouvu na zajištění dvanácti míst pro místní seniory v plánovaném domově pro seniory (díky místostarostce Evě Radové). V roce 2023 chceme výrazně pokročit v přípravě strategických dokumentů. A budeme na nich pracovat společně s Vámi tak, aby se každý občan, který bude mít zájem, na jejich přípravě mohl podílet. Plánujeme pracovní skupiny, které budou přímo obsah těchto dokumentů spoluvytvářet. Výsledkem bude kromě víceleté strategie také přehled konkrétních projektů, které budou postupně realizovány. 

V posledním čísle časopisu U nás roku 2022 jsme vyzvali občany, kteří mají zájem zapojit se do dění na naší městské části, aby se přihlásili do nově ustanovených komisí. Školská komise, Komise územního rozvoje, Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 i Komise pro nakládání s majetkem již byly jmenovány a mohou se plně zapojit do rozhodování o agendě naší MČ. Máme také již první přihlášené do skupiny „obecních znalců“. Děkujeme! Vytváříme databázi místních občanů různých odborností i profesí, kteří by nám mohli v případě potřeby poskytnout radu či doporučení pro potřeby rozvoje obce. Zde není žádný termín, pokud byste se chtěli přihlásit a nabídnout svoji zkušenost, stačí napsat e-mail na starostka@praha-libus.cz.

Pravidelně, zpravidla jednou za měsíc, budeme pořádat setkání s vedením městské části. Na listopadové setkání přišlo asi 25 občanů a každý měl možnost hovořit s někým z Rady městské části. Někteří si přišli pro informaci, jak se vyvíjí situace ohledně tématu, které je zajímá, jiní přišli s konkrétním podnětem. Nejvíc námětů jsme sesbírali v oblasti dopravy. Také jsme v reakci na tyto podněty již podnikli některé kroky a možnosti zvýšení bezpečnosti na Libušské, v okolí základních škol jsme již začali konzultovat s příslušnými institucemi, tj. zejména Magistrátem hlavního města Prahy nebo Technickou správou komunikací. Další nejbližší setkání vedení obce a občanů se budou konat 9. ledna a 20. února 2023.

Nejen plánováním a prací je živa obec. V roce 2023 nás bude čekat i řada akcí tradičních, některé nové a některé zcela mimořádné. Těšit se všichni můžeme například na oslavy 100 let od založení Fotbalového klubu SK Libuš, které se budou konat v červnu 2023. Již nyní se těšíme, že se na těchto akcích společně setkáme.

Milí sousedé, dovolte mi za volené zástupce MČ i zaměstnance UMČ popřát všem řadu splněných předsevzetí.

Lucie Jungwiertová 
Starostka Městské části Praha-Libuš