Slovo starostky - únor 2023

Vážení a milí sousedé, 
musím se přiznat, že únor nepatří mezi mé nejoblíbenější měsíce. Dny jsou ještě krátké, světla málo, slunce povětšinou není vidět nebo jen neduživě vykukuje. Sníh v Praze skoro nebývá, a když už sem nějaká vločka zabloudí, promění se v lepivé bláto. Už je daleko po svátcích a jaro je ještě v nedohlednu.

My máme za sebou několik měsíců našeho působení na radnici a někdy se taky cítíme jako při dlouhé a pošmourné zimě. Nikdo z nás nepočítal, že se pouštíme do snadného úkolu. Nikdo z náš nečekal, že se výsledky dostaví rychle. Narážíme na chybějící vizi a nepřipravenost projektů na naší MČ. Narážíme na dlouho, opravdu dlouho trvající procesy dalších institucí – proto ostatně například stále stojí vrak auta na parkovišti před úřadem. Velkým dobrodružstvím je objevovat spletitost odpovědností příslušných úřadů při řešení konkrétních problémů. I když se snažíme věci postrkovat, stejně nám přijde někdy líto, když nedokážeme dostatečně rychle pomoci se záležitostmi, které nás všechny trápí. Takovým problémem je například chybějící lékárna, kvůli které se na nás obracíte. Nedávno zavřela i lékárna v Sapě. Mluvili jsme o tom i s některými lékaři a víme, že pro rentabilitu lékárny je podstatné, aby byla navázaná na nějakou polikliniku, skupinu lékařů, zejména specialistů. To tu chybí.

K postupnému úpadku maloobchodu u nás docházelo po léta, jistě nikdo nečeká, že to změníme za pár měsíců. Tento typ problémů vyžaduje komplexnější přístup, širší diskusi, na kterou se chystáme v rámci prací na strategickém plánu, který MČ již řadu let nemá. V rámci jeho přípravy chceme s místními podnikateli udělat rozhovory a zjistit, kde spatřují příčiny nízkého zájmu nakupujících, proč odcházejí. Jako jednu z příčin vidíme složitou situaci v dopravě. Na Libušské auta pouze projíždějí, je málo parkovacích míst, aby řidiči zastavili u obchodů a nakoupili. A je čím dál méně obchodů, u kterých jim stojí za to zastavit. Navíc podél Libušské je to velmi nepříjemné i pro pěší – je tam hluk a prach z dopravy. Chceme nechat zpracovat i koncepci na zklidnění dopravy, věříme, že by to mohlo také napomoci. Jak dopravní koncepce, tak strategický plán nám dají doporučení pro zlepšení situace.

O velké radosti se zatím s Vámi podělit nemůžeme. To ale neznamená, že nemáme řadu menších věcí, které se podařily a které našim obyvatelům přinesly nebo přinesou prospěch. Zajistili jsme místa pro 12 našich seniorů za vyhláškové ceny v soukromém domově pro seniory, který by se měl stavět v sousedství hasičské zbrojnice v Písnici. Přestože tento požadavek schválilo Zastupitelstvo na náš podnět již dříve, před naším příchodem smlouva nebyla vůbec připravená, hrozilo, že tento závazek bude nevymahatelný. Připravili jsme pro naše občany poradenství v sociální oblasti a oblasti energetických úspor, věříme, že to alespoň trochu pomohlo v těžké situaci, ve které nyní mnozí jsou. Možná jste zaznamenali v časopise program akcí, které se konají na naší městské části – chceme tomu pravidelně věnovat prostor. A na úřadě vymysleli skvělý způsob, jak můžou jednotlivé organizace, pokud pořádají něco na území MČ, zveřejnit danou událost. Kalendář na webových stránkách se krásně plní, doufáme, že pro Vás bude užitečným nástrojem, když budete přemýšlet, co podniknout.

Akce participativní rozpočet přinesla řadu zajímavých návrhů. Do 15. února o nich můžete hlasovat. Krásně se rozběhla setkání s občany na kávě na radnici, která pořádáme jednou za měsíc. Nejbližší se bude konat v pondělí 20. února 16.30–18.00 a těšíme se na další podněty. Hodně práce jsme odvedli na přípravě rozpočtu, aby byl přehlednější, srozumitelnější a aby umožnil zpracování strategických dokumentů a realizaci některých investic v oblasti veřejného prostoru, životního prostředí a školství.

A pokud jde o lékárnu, alespoň jedna menší útěcha na závěr. Ptali jsme se vedení Saparie na lékárnu v Sapě. Podle jejich vyjádření majitel pouze hledá nové zaměstnance, ale plánuje ji časem znovu otevřít.

Milí sousedé, přejeme všem řadu velkých i malých radostí.

Lucie Jungwiertová, starostka Městské části Praha-Libuš