Nařízení státní veterinární správy

Upozornění pro chovatele drůbeže na katastrálním území Písnice

V Praze-Benicích byla zaznamenána nákaza ptačí chřipky. Nařízení Státní veterinární správy se týká také katastru Písnice.
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-v-cr/

Formulář "Sčítací list drůbeže" odevzdejte na úřadu městské části Praha-Libuš - Odbor životního prostředí ( K Lukám 664/1), nebo na podatelnu ( Libušská 35/200) nebo jej vhoďte do poštovní schránky úřadu - K Lukám 664/1, Libušská 35/200.

Vyplněný formulář můžete zaslat také na ziv.prostredi@praha-libus.cz

Děkujeme

Odbor životního prostředí a dopravy