Aktuální problematika v sociální oblasti

Zveme Vás na setkání se zástupci MČ Prahy 12, odbor sociálních věcí, na téma AKTUÁLNÍ  PROBLEMATIKA  V  SOCIÁLNÍ OBLASTI

dne: 22.3. 2023 v 17 hodin, zasedací místnost Libušská č.p. 1

- Informace o příspěvcích na děti, jednorázové příspěvky na školní akce, obědy, nenárokové příspěvky

- Zajištění obědů pro seniory

- Pomoc při zvládání základních životních potřeb – příspěvek na péči

- Využití pečovatelské služby

- Osobní asistence

- Denní stacionáře a centra denních služeb

- Odlehčovací služby aj.

Seznámíme vás se všemi těmito tématy, jak postupovat při vyřízení žádostí, s čím
vším se můžete obrátit na MČ Praha-Libuš nebo MČ Praha 12. Předáme potřebné kontakty.
Budeme vás informovat, co pro vás připravujeme pro letošní rok. Rádi bychom také slyšeli
váš názor, co nejvíce chybí na naší MČ. Budeme vděčni za každý námět.
Setkání proběhne formou prezentace a následné besedy.
Prosíme zájemce, aby se kvůli kapacitním důvodům předem ohlásili na tel. 603 529 931 nebo na mistostarostka@praha-libus.cz
Lze samozřejmě přijít i bez přihlášení, každý je vítán.
Služba je určena pro občany s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš.