Ukliďme Libuš a Písnici

Městská část Praha-Libuš si Vás dovoluje pozvat na dobrovolnou akci „Ukliďme Libuš a Písnici“. Úklid proběhne individuálně o víkendu 1. a 2. dubna.

Pytle a rukavice si budete moc vyzvednout v tzv. Pytlomatech (zásobník pytlů), které budou umístěny na těchto místech:

  • u dětského hřiště v parku U Zahrádkářské kolonie
  • u bytového domu Zelená Libuš v ulici Zlatokorunská
  • u fitparku v parku K Jezírku
  • u úřadu MČ v ulici K Lukám 664/1
  • u Klubu Junior v ulici Na Okruhu 395
  • u nové hasičské zbrojnice SDH Písnice – Hoštická
  • u základní školy Písnice v ulici Ladislava Coňka
  • u fotbalového hřiště v ulici Švihovská
  • u mateřské školy Ke Kašně
  • u víceúčelového hřiště v rezidenci Vrtilka v ulici Rohanovská

Úklid proběhne individuálně, nasbíraný odpad lze zanechat na dostupném místě (u cesty, u silnice atd.), místo jeho uložení prosíme nahlásit k zajištění odvozu na sms: 732 643 920, email: ziv.prostredi@praha-libus.cz, na facebooku MČ Praha-Libuš.

Každý, kdo se této akce zúčastní, si může vytipovat lokalitu, kam půjde uklidit. Buďte prosím všichni opatrní pro případ nálezu injekčních stříkaček, tlakových lahví či jiných podezřelých předmětů. Na takové předměty prosím nesahejte a nález ohlaste na úřad MČ nebo dle závažnosti nálezu rovnou složkám Záchranného integrovaného systému.

 

Bc. Petr Borský

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš