Technické potíže s rozesíláním Infoservisu

Vzhledem k technickým potížím byl omylem rozesílán e-mail na vyhlášení konkurzu na funkci ředitele/lky ZŠ Meteorologická. Omlouváme se.
Michaela Kratochvílová
Odbor kancelář starosty