Školní asistent

Mateřská škola Ke Kašně hledá v rámci projektu OP VVV - šablony pro MŠ - školního asistenta.

Nástup od 1.9.2017 
Práce na poloviční úvazek 0,5 
Požadavky: pedagogické vzdělání nebo absolvování kurzu pro asistenta pedagoga dle zákona a dobrý vztah k dětem
Nabízíme: zajímavou a pestrou práci v malém kolektivu v přátelském prostředí
Náplň práce: pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti - poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení, nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, podpora dětí při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu dětem a žákům poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.

Kontakt:
Životopis, prosím, zasílejte na adresu: mskekasne@volny.cz.
Informace - Mgr. Ivana Koutná, ředitelka školy, tel: 601 555 007