Nález mobilního telefonu

Našel se mobilní telefon. Mobilní telefon bude vydán na základě dokladu o jeho pořízení. Telefon je možno vyzvednout na podatelně Úřadu MČ Praha-Libuš.