Slovo starosty - 3/2018

Slovo starosty – březen 2018

Vážení občané,

uvnitř březnového časopisu U nás naleznete podrobné informace ohledně rekonstrukce Libušské ulice ve staré Písnici. Informace v článku jsou velmi detailní a určené především pro občany staré Písnice. Rekonstrukce se ovšem dotkne celého širokého okolí, tedy i vás, kteří do Písnice nejezdíte, ale používáte ke svým cestám Kunratickou spojku či využíváte autobusové linky 197 či 331 a 333. Pro všechny obyvatele tedy zde v úvodním slově shrnuji několik základních informací: Od dubna do listopadu bude uzavřena cesta z Písnice na Dolní Břežany. Objízdné trasy povedou přes Vestec, Modřany-Cholupice případě Břežanským údolím. Výstavba kruhového objezdu na křížení ulic Libušská a Kunratická spojka bude probíhat v období duben až červen. V těchto měsících bude tedy Kunratická spojka neprůjezdná. Zároveň budou odkloněny linky autobusů 331 a 333 z Libušské kolem pošty na Dobronickou a Vídeňskou, po dostavbě kruhového objezdu budou jezdit přes Kunratickou spojku. Trasa autobusové linky 197 v období duben až červen ještě není pevně stanovena. Dopravní podnik navrhl zkrácení trasy od zastávky Jirčanská přes Dobronickou do Kunratic a dále po své trase (stejně jako loni v létě v době rekonstrukce Kunratické spojky). Požádal jsem Dopravní podnik, aby autobus linky 197 zajížděl až do zastávky Sídliště Písnice, v níž by se otočil a vrátil zpět na objízdnou trasu přes Dobronickou. S ohledem na to, že v úseku od zastávky Sídliště Písnice po Meteorologickou nebude žádný tranzitní provoz (cesta z Dolních Břežan i Kunratická spojka budou uzavřeny), nemusely by autobusy linky 197 nabírat většího zpoždění, neboť následně pojedou kratší cestu přes Kunratice. Dopravní podnik mou žádost zvažuje. Každopádně zavrhl možnost, že by takto zajížděly i linky 331 a 333, neboť tyto linky přes ucpanou Vídeňskou budou mít odhadem 15 minut zpoždění a Dopravní podnik nepřipustí, aby nabíraly další zpoždění. V příštím čísle uveřejníme finální mapy objízdných tras autobusů, aby to bylo srozumitelného i tomu, kdo nezná ulice v okolí, a je tedy pro něj obtížnější se zorientovat v textu.

Po mnoha měsících čekání se v únoru konalo první soudní stání v žalobě nájemníků sídliště Písnice, kteří ji podali proti společnosti ČEZ, resp. novému nabyvateli. Žaloba se domnívá, že podle tehdejších platných zákonů nemohlo dojít k převodu bytů na společnost ČEZ, neboť nedošlo k nabídce odkupu přímo nájemníkům. Logicky vzato by se tak společnost ČEZ nemohla stát v devadesátých letech majitelem bytového fondu a ani jej v dražbě v loňském roce prodat. Této argumentaci žalující strany nasvědčují i dosud zveřejněné pasáže privatizační smlouvy, které podle žalující strany výslovně neobsahuje bytové jednotky, jež společnost ČEZ v dražbě prodala. Kauza je to velmi složitá a nepřehledná. O to víc šokující bylo, že soudkyně žalobu zamítla ihned v prvním čtení bez prozkoumání dalších důkazů, které byly během prvního líčení nabídnuty. Soudkyně argumentovala tím, že na žalující straně neexistuje naléhavý právní zájem na určení vlastnictví bytů − ten údajně může mít pouze stát, který se však prostřednictvím Ministerstva financí a jeho podřízené složky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k žalobě nájemníků ani přes opakované výzvy nepřipojil. Spolu s desítkami nájemníků jsem byl přítomen tomuto soudnímu líčení a byl jsem pohoršen hned dvěma skutečnostmi. Jednak podmínkami v síni, která nebyla ozvučena, a nebylo tak téměř rozumět ničemu, co se projednávalo, a podruhé rychlostí, s jakou soudkyně v celém líčení rozhodla. Paní soudkyně se odmítla zabývat podstatou věci. Podle mého mínění dala přednost rychlému smetení kauzy ze stolu z formálních důvodů než hledání skutečné spravedlnosti. Snad dobrou zprávou je to, že pokud soudkyně měla jasno ještě před samotným projednáním, tak tímto rychlým výrokem se občané po svém odvolání, doufejme, brzy dočkají dalšího projednávání u odvolacího soudu a tentokrát se bude řešit skutečná podstata kauzy. Držím palce!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice