Zákaz rozdělávaní ohňů 30.4.2018

V 15:15 MČ Praha-Libuš obdržela zprávu z Magistrátu, že zákaz rozdělování ohňů je rozšířen i na oficiální akce konané pod záštitou městských částí i za účasti hasičů. Děkuji, že to budete respektovat. Oheň se nezapálí ani v libušském lomu (SDH Libuš) ani na hřišti Švihovská (TJ Sokol Písnice)

Text:

Zákaz rozdělávání ohňů platí i pro organizované akce v pražských parcích.

Stále trvá výstraha ČHMÚ před zvýšeným nebezpečím požárů, proto upozorňujeme, že i nadále platí zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech stanovených NAŘÍZENÍM hl. m. Prahy. Mezi ně patří např. parky, lesoparky a zahrady. Zákaz se tak týká na těchto místech i akcí pořádaných městskými částmi, případně dalšími subjekty. Připravené akce se mohou konat podle programu, avšak bez zapalování ohňů a při dodržení zákazu kouření.

Upozorňujeme Vás proto, že rozdělávání ohňů v rámci „svátku čarodějnic“ patří mezi činnosti zakázané citovaným nařízením. Tento zákaz se vztahuje též na již ohlášená pálení (webová aplikace HZS), akce, s jejichž konáním vyslovila souhlas městská část, jakož i akce, u kterých jsou přítomny členové HZS nebo sborů dobrovolných hasičů.
Za porušení zákazu stanoveného citovaným nařízení může být uložena podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích pokuta až do výše 100. 000 Kč.

JUDr. Martina Děvěrová, MPA
ředitelka MHMP