Zveřejnění návrhu Metropolitního plánu

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o aktuálním vývoji a harmonogramu příprav nového územního plánu Prahy - Metropolitního plánu (MPP). Příprava Metropolitního plánu je složitý proces, který ovlivňuje politická reprezentace HMP (zadavatel), architekti a urbanisté (zpracovatel) a nezávislý státní dohled (pořizovatel). Svoji nezastupitelnou roli při přípravě dokumentu mají orgány státní správy (např. památkáři), městské části, vlastníci pozemků i široká veřejnost. Oficiální návrh plánu (návrh přijatý pořizovatelem) je zveřejněn na webu Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) plan.iprpraha.cz a na stránkách Odboru Územního rozvoje MHMP od 16. dubna 2018. Více informací naleznete na těchto odkazech:

JAK PŘIPOMÍNKOVAT METROPOLITNÍ PLÁN?

Návrhy na změny nového Metropolitního plánu hl. m. Prahy je možné připomínkovat do 27. července 2018.

Odkaz na mapu Metropolitního plánu hl.m.Prahy

Odkaz na zadání změny Metropolitního plánu hl.m.Prahy

Zveřejnění návrhu Metropolitního plánu

Připomínky MČ Praha-Libuš

31. Lokalita 668 Sapa, typ struktury: areál vybavenosti k.ú.Libuš
31.Lokalita 668 Sapa, typ struktury: areál vybavenosti 
 k.ú.Libuš 
 Požadavek na změnu: 
 Podél ulice V Lužích v rozsahu stávající izolační zeleně v současném územním plánu zachovat i v MPP tuto izolační zeleň. Rozsah, viz výkres č.31 - zákres do MP, výkres č.31A - výřez stávajícího ÚP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
   
PřílohaVelikost
PDF icon 33.pdf190.51 KB
PDF icon 34.pdf74.48 KB
30.Lokalita 265 Libuš, typ struktury: vesnická Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická k.ú.Libuš, k.ú.Písnice
30.Lokalita 265 Libuš, typ struktury: vesnická 
 Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická 
 k.ú.Libuš, k.ú.Písnice 
 Obě "hasičárny". 
 Požadavek na změnu: 
 Stanovit jako občanskou vybavenost. Viz výkres č.30 - zákres do MP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 32.pdf189.53 KB
29. Lokalita 265 Libuš, typ struktury: vesnická k.ú.Libuš
29.Lokalita 265 Libuš, typ struktury: vesnická 
 k.ú.Libuš 
 Hřiště Klokotská 
 Požadavek na změnu: 
 Stanovit jako sportoviště. Viz výkres č.29 - zákres do MP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 31.pdf206.18 KB
28. Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická k.ú.Písnice
28.Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická 
 k.ú.Písnice 
 Areál Klubu Junior v ul. Na Okruhu 
 Požadavek na změnu: 
 Plochu areálu vymezit oranžovou značkou. Rozsah viz výkres č.28 - zákres do MP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 30.pdf190.68 KB
27.Grafická a textová část MP
27.Grafická a textová část MP 
 Požadavek na změnu : 
 Aby v hlavním výkresu Z 02 a současně v textové části KLZ byly zobrazeny všechny zobrazitelné regulativy MPP, nezbytné pro rozhodování v území (veřejná, technická, dopravní infrastruktura).   
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
26. Grafická část MP
26.Grafická část MP 
 Požadavek na změnu : 
 Zvýraznit hranice katastrálních území a městských částí. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
25.a Komunikace západní obchvat Kunratic (východní obchvat Libuše), severní úsek lokalita 265 Libuš lokalita 590 Paběnice areály lokalita 667 Ústavy AV v Kunraticích lokalita 545 Sídliště Jalovodvorská k.ú.Kunratice, Krč
25.a Komunikace západní obchvat Kunratic (východní obchvat Libuše), severní úsek 
 lokalita 265 Libuš 
 lokalita 590 Paběnice areály 
 lokalita 667 Ústavy AV v Kunraticích 
 lokalita 545 Sídliště Jalovodvorská 
 k.ú.Kunratice, Krč 
 Požadavek na změnu : 
 Podél budoucího obchvatu Kunratic/Libuše umístit izolační zeleň. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 29.pdf175.12 KB
25. Komunikace západní obchvat Kunratic (východní obchvat Libuše), severní úsek lokalita 265 Libuš lokalita 590 Paběnice areály lokalita 667 Ústavy AV v Kunraticích lokalita 545 Sídliště Jalovodvorská k.ú.Kunratice, Krč
25. Komunikace západní obchvat Kunratic (východní obchvat Libuše), severní úsek 
 lokalita 265 Libuš 
 lokalita 590 Paběnice areály 
 lokalita 667 Ústavy AV v Kunraticích 
 lokalita 545 Sídliště Jalovodvorská 
 k.ú.Kunratice, Krč 
 Požadavek na změnu : 
 Severní úsek obchvatu (Dobronická - Vídeňská) umístit do trasy dle zrušeného návrhu ÚP, tj.: 
 Posunout novou křižovatku Obchvat x Vídeňská více na sever. 
 Nejsevernější část Obchvatu vést krátkým tunelem pod areálem AV. 
 Viz výkres č.25 - zákres do MP, výkres č.25A - výřez ze zrušeného návrhu ÚP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro11
 proti2
 zdrželi se2
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 28.pdf302.38 KB
23.Lokalita 933 Točná - Písnice, typ struktury: zemědělská krajina v rovině
23. Lokalita 933 Točná - Písnice, typ struktury: zemědělská krajina v rovině 
 Požadavek na změnu : 
 Přejmenovat na Točná - Cholupice, lokalita je mimo k.ú. Písnice. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
22. Lokalita 668 Sapa, typ struktury: areál vybavenosti k.ú.Písnice, Libuš, Kunratice
22. Lokalita 668 Sapa, typ struktury: areál vybavenosti 
 k.ú.Písnice, Libuš, Kunratice 
 Požadavek na změnu : 
 Z nerušící výroby (produkční) na čistě komerční. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
21. Lokalita 626 U Vesteckých, typ struktury: areál produkce k.ú.Písnice, k.ú. Kunratice
21. Lokalita 626 U Vesteckých, typ struktury: areál produkce 
 k.ú.Písnice, k.ú. Kunratice 
 Parkoviště P+R na stanici metra Depo Písnice, viz výkres č.21 
 Požadavek na změnu : 
 Zvýšit kapacitu parkoviště z 800 míst na 2000 míst. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 27.pdf177.91 KB
20. Lokalita 626 U Vesteckých, typ struktury: areál produkce k.ú.Písnice, k.ú. Kunratice
20.Lokalita 626 U Vesteckých, typ struktury: areál produkce 
 k.ú.Písnice, k.ú. Kunratice 
 Požadavek na změnu : 
 Více komerční charakter – zvýšit ze 2 na 4 NP v centru lokality. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro13
 proti1
 zdrželi se1
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
19.c Lokalita 590 Paběnice areály, typ struktury: areál produkce k.ú.Písnice, k.ú. Kunratice
19.cLokalita 590 Paběnice areály, typ struktury: areál produkce 
 k.ú.Písnice, k.ú. Kunratice 
 Požadavek na změnu : 
 Stanovení více výškových pásem mezi 12 NP a 21 NP (systémový požadavek) 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
19.b Lokalita 590 Paběnice areály, typ struktury: areál produkce k.ú.Písnice, k.ú. Kunratice
19.bLokalita 590 Paběnice areály, typ struktury: areál produkce 
 k.ú.Písnice, k.ú. Kunratice 
 Požadavek na změnu : 
 Snížení výškových hladin na vyznačených místech – 12, 21 – na max. 2 NP v místech, kde žádné budovy nestojí. Viz výkres č.19b. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 26.pdf269.75 KB
19.a Lokalita 590 Paběnice areály, typ struktury: areál produkce k.ú.Písnice, k.ú. Kunratice
19.aLokalita 590 Paběnice areály, typ struktury: areál produkce 
 k.ú.Písnice, k.ú. Kunratice 
 Požadavek na vytvoření území V Lužích, území okolo Betáňské a území Paběnice na území částečně rezidenční s kombinací veřejné zeleně  
 Požadavek na změnu : 
 Podél přilehlých komunikací v zastavitelném území v lokalitě Libuš (Dobronická, Mílová) produkční funkci změnit na obytně-komerční – červeně vyšrafováno. Tzn. kombinace obytné a komerční vybavenosti – oblasti, které sousedí s obytnou zónou zbaveny produkční funkce. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
18.d Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická k.ú.Písnice
18.dLokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická 
 k.ú.Písnice 
 Požadavek na změnu: 
 V parku ve volné zástavbě snížit limit rozšíření stávajících budov (regulované plochy budov) na úkor parku z 20 % na 0%. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
18.c Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická k.ú.Písnice
18.cLokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická 
 k.ú.Písnice 
 Požadavek na změnu: 
 Objekt, kde se nachází obchod potravin Albert, vymezit jako plochu komerční vybavenosti. Viz výkres č.18c - zákres do MP.  
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 25.pdf172.9 KB
18.b Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická k.ú.Písnice
18.bLokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická 
 k.ú.Písnice 
 Požadavek na změnu: 
 Náměstí před Albertem směrem do sídliště – zachovat jako náměstí – vymezit jako veřejné prostranství/náměstí. Viz výkres č.18b - zákres do MP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 24.pdf172.96 KB
18.a Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická k.ú.Písnice
18.aLokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická 
 k.ú.Písnice 
 Požadavek na změnu: 
 SOU potravinářské vymezit jako občanskou vybavenost. Viz výkres č.18a - zákres do MP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 23.pdf172.68 KB
18. Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická k.ú.Písnice
18.Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická 
 k.ú.Písnice 
 Plocha hřiště severně od ulice Na Okruhu. 
 Požadavek na změnu: 
 Žlutou značkou vymezit nezastavitelnou plochu pro rekreaci. Rozsah viz výkres č.18 - zákres do MP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 22.pdf112.69 KB
17. Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická Lokalita 935 Písnice - Šeberov, typ struktury: zemědělská krajina v rovině k.ú.Písnice
17.Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická 
 Lokalita 935 Písnice - Šeberov, typ struktury: zemědělská krajina v rovině 
 k.ú.Písnice 
 Území jižně od ulice Na Okruhu. 
 Požadavek na změnu: 
 Změnit hranici zastavitelného území. Tj. zvětšit území lokality 544 Sídliště Písnice na úkor lokality 935 Písnice - Šeberov. Využití na západě: zastavitelná plocha s rekreačním využitím.  
 Žlutou značkou vymezit plochu pro sport v rozsahu ochranného pásma VVN. 
 Snížit výškové limity pro jihovýchodní cíp na 4 NP a na západě rekreační lokalita na 2 NP.  
 Využití na jihovýchodě: parkoviště. 
 Rozsah viz výkres č.17 - zákres do MP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 21.pdf184.9 KB
15. Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická Lokalita 976 Údolí Libušského a Cholupického potoka, typ struktury: krajina výrazných údolí k.ú.Písnice, k.ú.Libuš
15.Lokalita 544 Sídliště Písnice, typ struktury: modernistická 
 Lokalita 976 Údolí Libušského a Cholupického potoka, typ struktury: krajina výrazných údolí 
 k.ú.Písnice, k.ú.Libuš 
 Nepatrný "klín" nelogicky "vystřelující" od "pramene" Libušského potoka jižním směrem do lokality Sídliště Písnice. 
 Požadavek na změnu: 
 Klín zrušit, neparně upravit hranici lokalit.Viz výkresy č.15, 15A - zákres do MP 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro12
 proti1
 zdrželi se2
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 19.pdf222.11 KB
PDF icon 20.pdf216.2 KB
14.b Lokalita 543 Sídliště Libuš, typ struktury: modernistická k.ú.Libuš
14.bLokalita 543 Sídliště Libuš, typ struktury: modernistická 
 k.ú.Libuš 
 Požadavek na změnu: 
 Pozemek, kde se vysazují stromy pro děti dát do parkového režimu, izolační zeleň či parkové prostranství. Rozsah, viz výkres č.14b - zákres do MP, výkres č.14bA - výřez stávajícího ÚP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 17.pdf168.21 KB
PDF icon 18.pdf98.18 KB
14.a Lokalita 543 Sídliště Libuš, typ struktury: modernistická k.ú.Libuš
14.aLokalita 543 Sídliště Libuš, typ struktury: modernistická 
 k.ú.Libuš 
 Požadavek na změnu: 
 Domov pro seniory (stávající) označit jako občanskou vybavenost. Viz výkres č.14a - zákres do MP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro15
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno2
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 16.pdf173.66 KB
13. Lokalita 543 Sídliště Libuš, typ struktury: modernistická Lokalita 976 Údolí Libušského a Cholupického potoka, typ struktury: krajina výrazných údolí k.ú.Libuš
13.Lokalita 543 Sídliště Libuš, typ struktury: modernistická 
 Lokalita 976 Údolí Libušského a Cholupického potoka, typ struktury: krajina výrazných údolí 
 k.ú.Libuš 
 Areál Anglické školy, Brunelova ul. 
 Změnit hranici zastavitelného území. Tj. zmenšit území lokality 543 Sídliště Libuš ve prospěch lokality 976 Údolí Libušského a Cholupického potoka. Rozsah, viz výkres č.13 - zákres do MP, výkres č.13A - výřez stávajícího ÚP, výkres č.13B - zákres do katastrální mapy. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro16
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno1
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 13.pdf210.13 KB
PDF icon 14.pdf130.81 KB
PDF icon 15.pdf157.72 KB
12. Lokalita 358 U Libuše, typ struktury: zahradní město k.ú.Libuš
12.Lokalita 358 U Libuše, typ struktury: zahradní město 
 k.ú.Libuš 
 Park U zahrádkářské kolonie 
 Požadavek na změnu: 
 Park nepatrně zmenšit na ploše pozemku v soukromém vlastnictví. Rozsah viz. výkres č.12 – zákres do MP, výkres č.12A - zákres do katastrální mapy. Požadujeme výškovou regulaci – max. 2 NP. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro12
 proti1
 zdrželi se3
 nepřítomno1
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 11.pdf242.7 KB
PDF icon 12.pdf143.33 KB
8. Lokalita 265 Libuš, typ struktury: vesnická k.ú.Libuš Území parku "K Jezírku"na východě lokality
8.Lokalita 265 Libuš, typ struktury: vesnická
 k.ú.Libuš
 Území parku "K Jezírku"na východě lokality
 VIZ SAMOSTATNÉ USNESENÍ ZMČ Praha-Libuš.
6.Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická Lokalita 976 Údolí Libušského a Cholupického potoka, typ struktury: krajina výrazných údolí k.ú.Písnice
6.Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická 
 Lokalita 976 Údolí Libušského a Cholupického potoka, typ struktury: krajina výrazných údolí 
 k.ú.Písnice 
 Rekultivované území bývalého kamenolomu nad Písnickým potokem 
 Požadavek na změnu : 
 Změnit hranici zastavitelného území. Tj. zvětšit území lokality 264 Písnice na úkor lokality 976 Údolí Libušského a Cholupického potoka. Rozsah, viz výkres č.6 - zákres do MP, výkres č.6A - zákres do stávajícího ÚP, ortofoto, katastrální a technické mapy. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro14
 proti0
 zdrželi se2
 nepřítomno1
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 9.pdf188.92 KB
PDF icon 10.pdf201.58 KB
5. Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická Lokalita 935 Písnice - Šeberov, typ struktury: zemědělská krajina v rovině k.ú.Písnice, parc.č.1006/40, 1006/41, 1006/42, 135/8 a 135/9
5. Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická 
 Lokalita 935 Písnice - Šeberov, typ struktury: zemědělská krajina v rovině 
 k.ú.Písnice, parc.č.1006/40, 1006/41, 1006/42, 135/8 a 135/9 
 Území vymezené stávající zástavbou ul. Na Losách a biokoridorem Písnického potoka. 
 Požadavek na změnu : 
 Změnit hranici zastavitelného území. Tj. zvětšit území lokality 264 Písnice na úkor lokality 935 Písnice - Šeberov. Rozsah, viz výkres č.5 - zákres do MP, výkres č.5A - zákres do katastrální mapy.  
 Hlasováno :ze 17
 pro10
 proti0
 zdrželi se6
 nepřítomno1
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 7.pdf215.03 KB
PDF icon 8.pdf94.47 KB
4. Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická Lokalita 935 Písnice - Šeberov, typ struktury: zemědělská krajina v rovině k.ú.Písnice
4.Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická 
 Lokalita 935 Písnice - Šeberov, typ struktury: zemědělská krajina v rovině 
 k.ú.Písnice 
 Území vymezené stávající zástavbou na západě a budoucím obchvatem Písnice ( a stanicí metra Depo Písnice) na východě. 
 Požadavek na změnu : 
 Změnit hranici zastavitelného území. Tj. zvětšit území lokality 264 Písnice na úkor lokality 935 Písnice - Šeberov. Využití zastavitelná ploch s obytným využitím. Výšková regulace max. 2NP. V území vymezit malá území parků a sportovních ploch, zajistit propojení komunikací severo-jižním směrem, požadovat územní studii na toto území. Podél obchvatu Písnice pás izolační zeleně, nezastavitelná plocha s přírodním využitím. Rozsah, viz výkres č.4a - zákres do MP, výkres č.4aA - výřez stávajícího ÚP.  
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro17
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno0
 Přijato :ANO
   
PřílohaVelikost
PDF icon 5.pdf195.97 KB
PDF icon 6.pdf115.35 KB
3. Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická Lokalita 934 Cholupice - Hrnčíře, typ struktury: zemědělská krajina v rovině k.ú.Písnice, parc.č. 50/5, 50/6, 50/7 a 50/8.
3.Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická 
 Lokalita 934 Cholupice - Hrnčíře, typ struktury: zemědělská krajina v rovině 
 k.ú.Písnice, parc.č. 50/5, 50/6, 50/7 a 50/8. 
 Území vymezené ulicí K Vrtilce, loukou, ul.Velká Lada a stávajícími RD. 
 Požadavek na změnu : 
 Změnit hranici zastavitelného území. Tj. zvětšit území lokality 264 Písnice na úkor lokality 934 Cholupice - Hrnčíře. Rozsah, viz výkres č.3 - zákres do MP.  
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro14
 proti2
 zdrželi se1
 nepřítomno0
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 4.pdf192.78 KB
2. Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická Lokalita 935 Písnice - Šeberov, typ struktury: zemědělská krajina v rovině k.ú.Písnice
2. Lokalita 264 Písnice, typ struktury: vesnická 
 Lokalita 935 Písnice - Šeberov, typ struktury: zemědělská krajina v rovině 
 k.ú.Písnice 
 Území vymezené ul.Libušskou, biokoridorem, ul.Hoštickou a zanedbanou plochou jižně od sídliště Písnice 
 Požadavek na změnu : 
 Změnit hranici zastavitelného území. Tj. zvětšit území lokality 264 Písnice na úkor lokality 935 Písnice - Šeberov. Využití zastavitelná plocha s obytným využitím. Výšková regulace - severní část max.5NP, jižní část max.4NP. Rozsah, viz výkres č.2 - zákres do MP.  
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro14
 proti2
 zdrželi se1
 nepřítomno0
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 3.pdf143.52 KB
1.a Lokalita 075 Nové Dvory, typ struktury: hybridní, k.ú.Libuš
1.aLokalita 075 Nové Dvory, typ struktury: hybridní 
 k.ú.Libuš 
 Území u budoucí stanice metra Libuš 
 Požadavek na změnu : 
 V transformační ploše 415/075/4039 stanovit minimální podíl občanské vybavenosti na 10 % a minimální podíl komerční vybavenosti na 30 %. 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro16
 proti0
 zdrželi se1
 nepřítomno0
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 2.pdf111.58 KB
1. Lokalita 075 Nové Dvory, typ struktury: hybridní, k.ú.Libuš
1.Lokalita 075 Nové Dvory, typ struktury: hybridní 
 k.ú.Libuš 
 Území u budoucí stanice metra Libuš 
 Požadavek na doplnění výškové regulace : 
 Podél ulice Novodvorská max. 8 NP, východní a jižním směrem (k RD) postupně snižovat na max. 4 NP. Nesouhlasíme, aby v lokalitě Nové Dvory, k.ú. Libuš byly umístěny věže s neomezenou výškou, dle tabulky 7, bod 224.
Rozsah:  viz. výkres č. 1 – zákres do MP, výkres č. 1A výřez z výkresu výšková regulace.
 
 Tuto připomínku považuje městská část za zásadní 
 Hlasováno :ze 17
 pro17
 proti0
 zdrželi se0
 nepřítomno0
 Přijato :ANO
PřílohaVelikost
PDF icon 1.pdf282.86 KB