Slovo starosty − únor

Vážení občané,

na loňskou rozsáhlou rekonstrukci Libušské v Písnici letos hlavní město Praha naváže dalšími rekonstrukcemi v okolí, které začnou, jakmile to počasí v březnu umožní. Proto mi dovolte, abych vás o nich informoval s předstihem již v tomto únorovém čísle. V naší městské části a následně v sousedních Kunraticích se uskuteční opravy některých důležitých komunikací. Již začátkem března plánuje společnost Eurovia zahájit rekonstrukci Novodvorské v úseku od křížení ulic Zbudovské a Smotlachovy až po ulici U Družstva Tempo. Termín dokončení se bude odvíjet od termínu zahájení. Pokud by firma přistoupila k rekonstrukci hned na začátku března, dohotovila by ji do poloviny června. Rekonstrukce spojí dva úseky Novodvorské, které byly opraveny již před lety. Vzniknou nová parkovací místa (byť jich bude méně, než by se na danou komunikaci vešlo) a cyklopruh bude pokračovat v podobě, jak jej známe od ulice Meteorologická. Součástí rekonstrukce jsou i oba kruhové objezdy na křížení s ulicemi Chýnovskou a Durychovou. Provoz na Novodvorské bude částečně po dobu prací mezi ulicemi Chýnovskou a Durychovou sveden na Libušskou ulici, po většinu času ale bude doprava zachována na Novodvorské. Od středového zeleného pásu se totiž bude postupně opravovat jedna a následně druhá strana komunikace. Během rekonstrukce by tedy až na krátké období nemělo dojít k větším dopravním zácpám na ulici Libušské. Ke zhoršení situace dojde zhruba od poloviny června, kdy se začne rekonstruovat ulice Vídeňská v úseku od ulice V Zelených domcích po kruhový objezd na křížení s ulicí Dobronickou. O objízdných trasách je nyní vedena diskuse s projektanty. Řeší se možnost, že městská hromadná doprava, popřípadě i automobilová doprava alespoň z jednoho směru, bude z Vídeňské svedena do kunratické ulice V Zelených domcích. Pokud by se to nepodařilo (což je pravděpodobné), dojde k výraznému zatížení ulic Libušské a Novodvorské, neboť by na ně byla přeložena veškerá doprava z Vídeňské. Část dopravy by byla zřejmě vedena Jalodvorskou ulicí. Do poloviny června je ještě dostatek času, ale již nyní jednám s kunratickou radnicí a projektanty s cílem, abychom našli optimální řešení. Rekonstrukce Vídeňské potrvá podle harmonogramu do konce září, což je měsíc s vysokou intenzitou automobilové dopravy.

Poslední dobou se setkáváme s opakovaným problémem nevyvezených popelnic zvláště na sídlišti Písnice. Příčina je zřejmá: špatně zaparkovaná auta neukázněných řidičů znemožňují popelářům, aby se k popelnicím dostali. Problém lze jednoduše popsat, ale obtížněji řešit. Proto apeluji na vás, na místní občany, abyste parkovali s rozmyslem. Ve spolupráci s odborem dopravy Prahy 12 připravíme soubor opatření, aby bylo zřetelněji jasné, kde opravdu není možné parkovat. V opačném případě budou popelnice i nadále nevyvezené a nepořádek bude všude kolem nás. Bližší informace naleznete uvnitř čísla. Mějme prosím na paměti, že když neprojedou popeláři, neprojedou k případnému požáru ani hasiči a následky špatného parkování mohou být fatální.

Školákům přeji hezké jarní prázdniny a s vámi, rodiči, se naši ředitelé a pedagogové těší na setkání při dnech otevřených dveří v našich školách, které se uskuteční na konci února.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice