Analýza potřeb obyvatel na území MČ Praha-Libuš v oblasti sociálních služeb - část 1.

Od listopadu 2015 do června 2016 byla zpracovávána analýza potřeb místních obyvatel v oblasti sociálních služeb. Toto období uzavírá zpráva týkající se potřeb seniorů, osob o ně pečujících v rámci rodin a rodin s dětmi a mládeží.

Od listopadu 2015 do června 2016 byla zpracovávána analýza potřeb místních obyvatel v oblasti sociálních služeb. Toto období uzavírá zpráva týkající se potřeb seniorů, osob o ně pečujících v rámci rodin a rodin s dětmi a mládeží.

Do konce roku 2016 je plánováno doplnění zprávy o závěry analýzy týkající se cílové skupiny osob zdravotně a mentálně handicapovaných a osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených, které budou obsahem 2. části analýzy.

Závěrem roku bude k dispozici podklad pro další jednání a rozhodování o vývoji v této oblasti.

Obě části analýzy byly spolufinancovavé z dotací hl. m. Prahy pro oblast sociální, oblast č. 1 - Sociální plánování, a z rozpočtu MČ Praha-Libuš. 1. část rozpočtu byla takto podpořena již v roce 2015 a druhá část analýzy jako návazný projekt v roce 2016.

MČ Praha-Libuš tímto využila první šanci na podporu ze strany hl. m. Prahy pro práci městských částí i v rámci jejich samosprávního působení v oblasti plánování sociálních služeb na všech nečíslovaných městských částech hl. m. Prahy.