II. Pozvánka na projednání sociálních témat a potřeb obyvatel - přidán termín 16. března

Ve středu 16. března 2016 se od 18 hodin koná v zasedací místnosti městské části Praha-Libuš (Libušská 1, vedle pošty) další veřejné projednání sociálních témat a sociálních potřeb místních obyvatel. Téma: rodina, děti a mládež.

MČ Praha-Libuš se počíná systematicky zabývat uspokojováním potřeb pomoci obyvatelům v různých životních událostech. MČ Praha-Libuš aktualizovala demografický průzkum, který poskytl konkrétní data, na která je třeba reagovat.

Otevřená veřejná projednání sociálních témat a sociálních potřeb místních obyvatel
obsahují více setkání s předem danými tématy:

I. středa 17. února 2016 ........ proběhlo
II. středa 13. března 2016 ....... pozor nový termín!
III. středa 13. dubna 2016

I. setkání: ........ proběhlo
Téma A - seniorský věk a péče o člena rodiny
Téma B - podpora funkce rodiny a péče o děti a mládež

II. setkání: ....... pozor nový termín!
Téma A - péče o člena rodiny
Téma B - podpora funkce rodiny a péče o děti a mládež

III. setkání:
Téma C - sociální začleňování (osoby bez přístřeší, osoby závislé na návykových látkách, cizinci, sociálně slabí) ve školkách a organizacích
Téma D - zdravotně a mentálně postižení, péče a začleňování ve školách a organizacích

PřílohaVelikost
PDF icon letak_-_soc._plan_-_ii.pdf1.02 MB