Avízo o zahájení přístavby MŠ K Lukám

Přístavba MŠ K Lukám:

Městská část Praha-Libuš jako investor akce

si dovoluje oznámit

zahájení realizace stavební zakázky

Přístavba MŠ K Lukám v průběhu července 2019.

 

Jedná se o přístavbu z důvodu navýšení kapacity

a rozšíření MŠ ze dvou na čtyři třídy.

Kontakt: sprava.majetku@praha-libus.cz,

244 021 426, 736 420 948,

vedoucí OSMI pí Pichová  

 

Více informací o projektu naleznete v sekci Úřad  -> Otevřený úřad -> Realizované projekty

https://www.praha-libus.cz/realizovane-projekty