Slovo starosty - listopad

Vážení občané, odbor územního plánování Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil hrubopisy územních studií kolem budoucích stanic metra D Libuš a Písnice. Je teď na nás, abychom k nim podali připomínky. Poněkud nešťastně jsou obě studie zveřejněny naráz, původně se tak mělo stát s odstupem půl roku. Veřejnosti budou návrhy studií představeny v CAMPu − Centru architektury a plánování, Vyšehradská 2075/51, a na naši žádost také na území naší městské části, resp. v její blízkosti – v Klubu Junior a ZŠ Smolkova.

S územní studií Písnice se můžete seznámit v CAMPu v pátek 15. 11. od 14 hodin, v Klubu Junior v Písnici v úterý 19. 11. od 18 hodin. Pro územní studii Libuš je dosud stanoven jen termín v CAMPu, a to ve čtvrtek 21. 11. od 15 hodin. Seznámení s tímto návrhem proběhne i v ZŠ Smolkova, termín však dosud nebyl určen. Připomínky k návrhu územní studie Písnice je možné podávat do 2. prosince, k návrhu územní studie Libuš do 9. prosince. Odkazy na územní studie naleznete na webových stránkách www.praha-libus.cz či na facebookové stránce naší městské části.

Osobně mám mnohem více připomínek k návrhu územní studie Písnice než Libuš. Pokud je smyslem studií racionalizace prostorového a funkčního uspořádání v daném území, tak v případě územní studie Libuš se to povedlo rozhodně lépe. Je snahou, aby se území kolem budoucích stanic metra staly lokálními centry, která nebudou sloužit jen jako dopravní uzly, ale nalezneme zde dostatek služeb pro každodenní život. K mému zklamání se ovšem návrh studie Písnice až příliš věnuje zahuštění sídliště Písnice, místo aby se zabýval rozvojem služeb kolem budoucí stanice metra. Naproti tomu návrh územní studie Libuš (v kostce jsem představil v časopise U nás v 9/2019) vedle vymezení zástavby stanovuje místo pro nové náměstí, nové kulturní centrum, zpřesňuje umístění parku či řeší přestup mezi metrem a plánovanou tramvají z Modřan. Je logické, že kolem budoucích stanic metra se stavět bude. Je ovšem třeba tak činit s rozmyslem a s citem vůči místním obyvatelům. Návrh územní studie Libuše mi z tohoto pohledu připadá jako mnohem rozumnější. Ani jedna studie však k naší lítosti neřeší do budoucna dostatek kapacit školního vzdělávání. Sice vymezují místa pro vznik školských zařízení (či jejich dostavbu), ale bohužel tyto návrhy nepůjde realizovat bez dohody s majiteli soukromých pozemků, což bude velký problém. Hlavní město Praha nevlastní v naší lokalitě dostatek pozemků, kde by do budoucna mohla být postavena škola.

Zastupitelstvo naší městské části v září vyhlásilo architektonickou soutěž na dostavbu písnické základní školy. Pozemek ve vlastnictví městské části kolem školy ovšem neumožnuje dostavbu i pro druhý stupeň. Místo pro novou školu se musí najít jinde. Navržené územní studie tuto potřebu našich a budoucích obyvatel uspokojivě neřeší a to je chyba. Prosím o vaši účast na uvedených setkáních, nenechte o sobě rozhodovat druhé a přijďte se s návrhy studií seznámit a podat své připomínky.

Těším se na vás.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice