Slovo starosty - prosinec

Vážení občané, kdybych měl jmenovat nejčastější dotaz, s jakým jste se na mne v listopadu obraceli, bylo by to zprovoznění zastávky Mílová autobusu linky 165 směr Libuš: „Zastávka je postavená, proč u ní autobus ještě nestaví?“ O vybudování zastávky jsme poprvé požádali před několika lety. V pokročilé fázi přípravy jsme narazili na odpor sousedů a museli začít znova a na jiném místě. Námitky sousedů byly oprávněné a nové umístění je vhodnější. Investorem zastávky není městská část, ale Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která tuto komunikaci spravuje. V zájmu urychlení výstavby jsme za městskou část nabídli financování zastávky. Nakonec to nebylo potřeba a jak projekt, tak výběrové řízení i samotnou stavbu zabezpečovala TSK. Na rozdíl od zastávky v opačném směru, zde bylo na novou zastávku nutné stavební povolení. K tomu potřebujete projekt a zhruba 15 razítek. Práce plánované na léto byly odloženy na podzim, neboť přes Dobronickou ulici kvůli zavřené Vídeňské vedla lokální objízdná trasa. Po zhruba pěti týdnech firma stavební práce na konci října dokončila. Vedle zastávky byl zhotoven i pokračující chodník směrem ke Kunraticím, z čehož mám radost. Po dokončení prací se ukázaly čtyři podstatné nedostatky, které musela firma napravit (například odstranit to malé zábradlí). Teprve po přejímce hotového díla se mohlo přistoupit k poslednímu kroku: stanovit datum, ke kterému bude zastávka zprovozněna. U dílčích dopravních změn se tak děje obvykle k 1. v měsíci. K 1. listopadu jsme to stihnout nemohli, protože dílo nebylo převzato. Teprve v listopadu mohl Dopravní podnik s Ropidem zažádat o licenci na tuto zastávku. Každá autobusová linka je navázána na další, tudíž je nutná koordinace, neboť vložením nové autobusové zastávky, byť na znamení, pravděpodobně dojde k posunu v jízdním řádu. Licenci vydává Magistrát hlavního města Prahy. Kolik je na to třeba razítek, na to se raději ani neptám, a v celém procesu platí určité lhůty. Úředník má na vyřízení běžně 30 dní, ale také až 60 dní. Požádal jsem o zkrácení této lhůty na minimum, ale městská část nemá páku, jak tuto dobu zkrátit. Chápu, že dívat se na „hotovou“ zastávku je k vzteku a občané se právem ptají, „co ten starosta dělá, že nic nedělá?“. Poslední krok bývá někdy ten nejsložitější a nejdelší. A vůbec o něm nerozhoduje starosta. Na lince 165 má dojít k úpravě jízdního řádu k 1. lednu 2020, a proto nám nechtěli povolit jeho dílčí změnu o měsíc dříve. V době, kdy píši tyto řádky, zbývá už jen malá naděje, že by Magistrát povolil úpravu jízdního řádu ještě k 1. prosinci 2019. Až se vám časopis dostane do rukou, už budete vědět, zda se podařilo, či nikoli. Každopádně od ledna už na zastávce Mílová bude autobus zastavovat v obou směrech. Děkuji všem, kteří se o zastávku zasloužili, a občanům za trpělivost.

Přeji Vám všem požehnané svátky narození Krista Ježíše a šťastné vykročení do roku 2020.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice