Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) a dopl. vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb.