Úřední deska

MČ Praha 12 - Výzva, seznámní s podklady rozhodnutí, zástavba skupiny 16 řadových rodinných domů, Libuš, pri ulici V Hrobech

MČ Praha 12 - Výzva, seznámní s podklady rozhodnutí, zástavba skupiny 16 řadových rodinných domů, Libuš, pri ulici V Hrobech

MŠ K Lukám - Informace o pracovních nabídkách

MŠ K Lukám - Informace o pracovních nabídkách

MČ Praha-Libuš - pozvána na ples SDH Libuš, v sobotu dne 2. 1. 2020.

MČ Praha-Libuš - pozvána na ples SDH Libuš, v sobotu dne 2. 1. 2020.

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení  návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

MHMP - Rozhodutí, stavební povolení, Tramvajová trať Modřany - Libuš, 1. etapa

MHMP - Rozhodutí, stavební povolení, Tramvajová trať Modřany - Libuš, 1. etapa

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru kancelář starosty Úřadu městské části Praha-Libuš

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru kancelář starosty Úřadu městské části Praha-Libuš

MČ Praha-Libuš - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ, Rozpočet zřizovaných příspěvkových organizací – Rozpočty 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů 2021 a 2022

MČ Praha-Libuš - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ, Rozpočet zřizovaných příspěvkových organizací – Rozpočty 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů 2021 a 2022

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice - Dražební vyhláška

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice - Dražební vyhláška

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Úřední deska