Úřední deska

MHMP - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Generála Šišky, Novodvorská, Meteorologická a Brunelova

MHMP - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Generála Šišky, Novodvorská, Meteorologická a Brunelova

MČ Praha-Libuš - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

MČ Praha-Libuš - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Iveta Seidlova

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Iveta Seidlova

MČ Praha 12 - OOP - pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci NN4132

MČ Praha 12 - OOP - pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci NN4132

MČ Praha 12 - OOP - pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke kašně

MČ Praha 12 - OOP - pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke kašně

MČ Praha 12 - OOP - pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích K Lukám, Na Musilech, Slavonická, Klokotská, Betáňská a Libušská

MČ Praha 12 - OOP - pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích K Lukám, Na Musilech, Slavonická, Klokotská, Betáňská a Libušská

MČ Praha 12 - OOP - pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích U zahrádkářské kolonie a MM521

MČ Praha 12 - OOP - pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích U zahrádkářské kolonie a MM521

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 1120/4 v k. ú. Libuš

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 1120/4 v k. ú. Libuš

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2022

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2022

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Úřední deska