Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 05/2019, rozpočtová opatření č. 18/2019 až č. 19/2019

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 05/2019, rozpočtová opatření č. 18/2019 až č. 19/2019

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmout část pozemku parc. č. 290/1, druh pozemku ostatní plocha - zeleň v k. ú. Písnice, obec Praha uvedeného na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec hl. m. Praha

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmout část pozemku parc. č. 290/1, druh pozemku ostatní plocha - zeleň v k. ú. Písnice, obec Praha uvedeného na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec hl. m. Praha

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - INFO KOUT - Libuš

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - INFO KOUT - Libuš

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce a navýšení kapacity ŠK MŠ K Lukám

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce a navýšení kapacity ŠK MŠ K Lukám

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o umístění stavby, INSCZ_14427_Praha-Libuš, 1. etapa, Praha 4 - Písnice

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o umístění stavby, INSCZ_14427_Praha-Libuš, 1. etapa, Praha 4 - Písnice

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 04/2019, rozpočtová opatření č. 15/2019 až č. 17/2019

Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 04/2019, rozpočtová opatření č. 15/2019 až č. 17/2019

MHMP - Rozhodnutí, podání odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby, Praha 12, umístění komunikace stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0012, Obchvatová komunikace

MHMP - Rozhodnutí, podání odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby, Praha 12, umístění komunikace stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0012, Obchvatová komunikace

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor - Odročení dražební vyhlášky

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor - Odročení dražební vyhlášky 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Úřední deska