Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Usnesení - Dražební vyhláška

Mgr. Jan Škarpa - Usnesení - Dražební vyhláška

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Libušská, V Hrobech a Božejovická

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Libušská, V Hrobech a Božejovická

MU Černošice - výzva vyjádření k podanému odvolání

MU Černošice - výzva vyjádření k podanému odvolání

MU Černošice - výzva vyjádření k podanému odvolání

MU Černošice - výzva vyjádření k podanému odvolání

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny - opakované veřejné projednání Z 3431/00

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny - opakované veřejné projednání Z 3431/00

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Meteorologická

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Meteorologická

HMP - MHMP - Odbor územního rozvoje - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3822/00

HMP - MHMP - Odbor územního rozvoje - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3822/00

MČ Praha 12 - Usnesení "Stavba č. 42479" oprava zřejmých nesprávností

MČ Praha 12 - Usnesení "Stavba č. 42479" oprava zřejmých nesprávností

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Úřední deska