Saba Parking CZ a.s.

Typ smlouvy: 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící k podnikání č. 2017114169
Číslo smlouvy: 
2020014008
Platnost od: 
Pondělí, Leden 27, 2020