Petra Lehovcová

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2015064093 o nájmu bytu ve znění dodatků 1 až 4
Číslo smlouvy: 
2020034019
Platnost od: 
Středa, Březen 18, 2020