Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Typ smlouvy: 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen
Platnost od: 
Pátek, Srpen 10, 2018