Úprava zařízení ve školní jídelně včetně souvisejících stavebních úprav

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
800 tis.
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
21.5.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
5.6.2014
Předmět zakázky: 
Předmětem plnění veřejné zakázky je především dodávka a montáž nového zařízení pro potřeby školní kuchyně a s tím související úpravy elektroinstalace, ZTI a likvidace starého vybavení školní jídelny v ZŠ Meteorologická.
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 27. 5. 2014 ve 14,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace v ZŠ Meteorologická 181, Praha 4-Libuš před hlavním vchodem do objektu

Lhůta pro vznesení dotazů na dodatečné informace je stanovena do 30. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 5. 6.2014 do 13 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 5. 6.2014 ve 13:15 hodin v zasedací místnosti Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č. p. 1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz