„Stavební úpravy v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - veř. z. č. 20140304 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY

Způsob zadání: 
veřejné výběrové řízení - na zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
2.800.000,- Kč bez DPH. Stavební rezerva rozpočtu bez DPH činí navíc 200.000,- Kč.
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
4.3.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
18.3.2014
Předmět zakázky: 
stavební práce - stavební úpravy spočívající v rekonstrukci el. rozvodů, vody, kanalizace, obkladů, dlažeb, nášlapných vrstev podlah objektu, výměně výplní otvorů a zateplení podhledu ve spojovací chodbě
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 4.3.2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 3. 2014 v 15:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 7. 3. 2014 v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 - Písnice).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT 

Zadavatel na profilu zadavatele:  https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570B...uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

 

Identifikační údaje osoby pověřené zadavatelskými činnostmi:

Název / obchodní firma:

B K N, spol. s r.o.

Adresa sídla:

Vladislavova 29/I., 566 01 Vysoké Mýto

IČ:

150 28 909

DIČ:

CZ15028909

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Pavel Král - jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

Ing. Adéla Kytlicová - kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

Telefon:

Ing. Pavel Král - +420 777 605 662

Ing. Adéla Kytlicová - +420 777 605 661

Fax:

+420 465 424 171

E-mail:

Ing. Pavel Král - kral@bkn.cz

Ing. Adéla Kytlicová - kytlicova@bkn.cz

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

BYLA ZVEŘEJNĚNA  - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Viz. přiložené dokumenty.

 

PROBĚHLO JEDNÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:

Viz. Protokol o otevírání obálek a Rozhodnutí o vyloučení.

 

PROBĚHLO JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE:

Viz. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a Rozhodnutí o vyloučení.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY:

Zadavatel na základě usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 86/2014 (R111/2014) ze dne 7. 4. 2014 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:

RENASTAV s.r.o., Vehlovická 696/30, 180 00 Praha 8, IČ: 267 35 580.

 Viz. Rozhodnutí zadavatele.

 

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU:

Dne 28. 4. 2014 na základě usnesení Rady MČ Praha-Libuš č.  84/2014 ze dne 7. 4. 2014, viz. uzavřená Smlouva.

Příloha: 
PřílohaVelikost
PDF icon Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 628.86 KB
PDF icon Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky 1.6 MB
PDF icon Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 172.42 KB
PDF icon Příloha č. 2 Návrh smluvy o dílo - závazné obchodní podmínky 1.86 MB
PDF icon Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů 166.62 KB
PDF icon Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 1.64 MB
Package icon Příloha č. 5a - Projektová dokumentace - část 1 5.79 MB
Package icon Příloha č. 5c - Projekt. dokumentace - část 3 8.48 MB
Package icon Příloha č. 5d - Projekt. dokumentace - část 4 3.46 MB
PDF icon Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 130.37 KB
Microsoft Office document icon Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - živý Word 49 KB
Microsoft Office document icon Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů - živý Word 45.5 KB
Microsoft Office document icon Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení - živý Word 34.5 KB
Package icon Příloha č. 4 - Soupis stav. prací, dod. a služ. s VV - živé soubory 299.69 KB
Microsoft Office document icon Příloha č. 2 Návrh smluvy o dílo - závazné obchodní podmínky - živý Word 239 KB
PDF icon Dodatečná informace č. 1 1.2 MB
PDF icon Protokol o otevírání obálek 2.25 MB
PDF icon Rozhodnutí o vyloučení - AREN VT 270.61 KB
PDF icon Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 705.73 KB
PDF icon Rozhodnutí o vyloučení ATOS 93.67 KB
PDF icon Rozhodnutí o vyloučení - KLEMPÍK 33.83 KB
PDF icon Rozhodnutí o vyloučení - ORSmix 89.55 KB
PDF icon Rozhodnutí o vyloučení - SARK 0 bajtů
PDF icon Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 965.47 KB
PDF icon Oznámení o Rozhodnutí zadavatele 1.68 MB
PDF icon Usnesení Rady MČ 304.86 KB
PDF icon Smlouva 4.54 MB