ZŠ Ladislava Coňka - rekonstrukce elektrorozvodů a datové sítě objektu základní školy

Předpokládaná hodnota: 
800 000,-
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
16.5.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
13.6.2013
Předmět zakázky: 
rekonstrukce elektrorozvodů a doplnění elektroinstalace v objektu ZŠ L.C´ˇnkaPraha4-Písnice
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.6.2013 11,hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne veřejně za účasti uchazečů dne 13.6.2013 v 11,10 min v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4.

dodatečná informace č. 1 změna místa otvírání obálek, nové místo ÚMČ Praha Libuš ul.K Lukám 664, klub Junior, přízemí objektu

Doplňující informace k výzve:

k dispozici je projektová dokumentace,

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

20.5,2013  a 23.5.2013 ve 14 hod na místě realizace t.j. ZŠ Ladislava Coňka č.p. 40/3, 142 00 Praha4-Písnice

MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Podatelna ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš, tel. číslo 244 471 884, 244 471 884.

Nabídky se podávají osobně (v úředních hodinách ÚMČ), v písemné formě, v uzavřených obálkách s názvem veřejné zakázky  nebo doporučeně poštou s dobou převzetí MČ do konce lhůty pro podání.

Kontaktní osoby zadavatele:

Ing. Ivo Pujman, pujman@praha-libus.cz  603 410 025