MČ Praha-Troja - referent/ka evidence obyvatel a voleb