MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice Úřadu MČ Praha-Libuš