MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: referent/ka odboru správy majetku a investic