Umístění nebo povolení stavby

ÚMČ Praha-Libuš od roku 2001 nedisponuje stavebním úřadem. Pro naši MČ zajišťuje agendu stavebního úřadu „Odbor výstavby ÚMČ Praha 12" Generála Šišky 2375/6143 00 Praha 4 – Modřany, podatelna Písková 25, Praha 4 - Modřany. Tento úřad rovněž zajišťuje výkon státního dozoru pro výstavbu (dříve státní stavební dohled).