Umístění nebo povolení stavby

ÚMČ Praha-Libuš od roku 2001 nedisponuje stavebním úřadem. Pro naši MČ zajišťuje agendu stavebního úřadu „Odbor výstavby ÚMČ Praha 12" Hausmannova 3014, Praha 4 - Modřany, podatelna Písková 25, Praha 4 - Modřany. Tento úřad rovněž zajišťuje výkon státního dozoru pro výstavbu (dříve státní stavební dohled).