Stavba na katastru Libuš Písnice

V případě provádění stavby na katastru Libuš nebo Písnice nebo na pozemku ve vlastnictví MČ Praha-Libuš je nutné stanovisko Rady nebo Zastupitelstva MČ Praha-Libuš. Žádost o vyjádření se podává na příslušném formuláři prostřednictvím podatelny MČ Praha-Libuš,  Libušská 35/200, 142 00 Praha 4-Libuš s přiložením projektové dokumentace