Zastupitelstvo_Z_2023_06_20

Datum zasedání: 
Úterý, Červen 20, 2023
Usnesení: 
Audio záznam: 
Download: Audio icon zoom0001.mp3
Jak jsme hlasovali: