Nápady pro Libuš a Písnici - 2. ročník Participativního rozpočtu

2. ročník Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš zahájen

Občané městské části Praha-Libuš mají v druhém ročníku participativního rozpočtu možnost rozhodovat o tom, na jaké projety bude věnovaná část rozpočtu. Radnice vyčlenila celkem 500 000,- Kč na Vaše nápady.

Participativní rozpočet umožňuje veřejnosti zapojit se do rozhodování o využití peněz pro rozvoj městské části.  Lidé díky němu mohou ovlivnit, kam bude část veřejných prostředků investována.  Každý může podávat své návrhy, co by se mělo za částku, kterou vyčlenila městská část, zrealizovat.

Zapojte se i Vy do plánování dalšího rozvoje naší městské části. Přihlaste svůj návrh a ovlivněte podobu veřejného prostoru a zeleně.

Až do 15. října máte možnost podávat své návrhy zaměřených na zlepšení prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme, trávíme volný čas. Po přijetí návrhu proběhne kontrola návrhu k posouzení realizovatelnosti. Ty návrhy, které jsou vhodné k realizaci budou v prosinci představeny veřejnosti. Vyvrcholením je elektronické hlasování o tom, které návrhy obyvatel má městská část zrealizovat. Na základě veřejného hlasování vybereme nejlepší nápady, jež se následně dočkají uskutečnění.

Stručná pravidla:

  • Navrhovatelem může být občan starší 15 let s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš, nebo právnická osoba se sídlem v MČ Praha-Libuš.
  • Každý návrh musí podpořit aspoň pět spoluobčanů starších 15 let
  • Minimální uznatelné náklady na jeden projekt činí 20 000,- Kč včetně DPH
  • Maximální uznatelné náklady na jeden projekt činí 300 000,- Kč včetně DPH
  • Projekt může být realizovaný na pozemcích svěřených správě MČ Praha-Libuš, na pozemcích hl. m. Prahy (nutno sjednat souhlas), nebo na jiných veřejně přístupných pozemcích soukromých majitelů (nutno sjednat souhlas)
  • Návrh musí obsahovat název projektu, kontaktní údaje navrhovatele, detailní popis navrhovaného projektu, místo realizace, odhadované náklady na realizaci, fotodokumentace současného stavu

Harmonogram:

  • Máte nápad pro Libuš a Písnici? Podejte svůj návrh do 15. října 2022
  • V prosinci zveřejníme Vaše návrhy
  • V lednu 2023 proběhne hlasování
  • OD března 2023 budeme vítězné návrhy realizovat

Návrhy projektů je možné podat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách projektu Nápady pro Libuš a Písnici: www.napadyprolibusapisnici.cz. Další možností je zaslat vyplněný formulář elektronicky na e-mailovou adresu koordinátora projektu pana Bc. Petr Borského borsky@praha-libus.cz, nebo odevzdat na podatelně ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200.

Detailní informace, pravidla projektu a aktuality k projektu naleznete na www.napadyprolibusapisnici.cz. S dotazy k projektu neváhejte kontaktovat koordinátora projektu pana Bc. Petr Borského, tel: 732 643 920, mail: borsky@praha-libus.cz

Pevně věříme, že Vás projekt Nápady pro Libuš a Písnici zaujal a těšíme se na plno dobrých nápadů.

Bc. Petr Borský

Koordinátor projektu Nápady pro Libuš a Písnici