UA - Informace k prodloužení dočasné ochrany

MČ Praha-Libuš informuje, že přijetím zákona č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, dostanou uprchlíci z Ukrajiny, kteří získali v České republice dočasnou ochranu, možnost jejího prodloužení až do 31. 3. 2024.

Postup registrace naleznete v přiložených dokumentech.