Velkoobjemové kontejnery na 1. pololetí 2023

Kontejnery na velkoobjemový odpad pro první pololetí 2023

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den (pátek) vždy po dobu čtyř hodin, a to od 16:00 do 20:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

17. března       Zahrádecká x Hvězdonická, K Vrtilce x Putimská, K Novému sídlišti x Na Šejdru

24. března       Ke Kašně (u MŠ), Výletní x Zahrádecká, Na Močále x Třebějická, Hoštická x Dubovická

31. března       Ohrobecká x Lojovická, V Rohu x V Koutě, Mirotická x Zbudovská

21. dubna        Na Domovině (u MŠ), U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Zbudovská x Předposlední

28. dubna        K Lukám (parkoviště), Na Okruhu (u č.p. 389), Chvalšovická x Křesanovská

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Od dubna do června 2023 budou kontejnery přistaveny podle následujícího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin

od 14. do 16. dubna K Jezírku x Vyšebrodská, Ke Kurtům x Na Okruhu,Švihovská (u Ekospolu), K Vrtilce x Na Konečné

od 12. do 14. května Božejovická x Třebějická, Na Musilech x U Libušské sokolovny, Na Okruhu (u Klubu Junior), Hoštická x Dubovická, K Vrtilce x Předenická

od 19. do 21.května  Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), Zahrádecká x Hvězdonická, U Bazénu (vedle střední školy), K Vrtilce x Putimská 

od 26. do 28. května Mirotická x Zbudovská, K Lukám (parkoviště), V Zákopech (u první zatáčky), Ke Kašně (u MŠ)

od 2. do 4. června Ohrobecká x Lojovická, V Rohu x V Koutě, Na Okruhu (u č.p. 389), Na Losách x Lužská

 od 9. do 11. června Na Močále x Třebějická, Výletní x Zahrádecká, Hoštická x Putimská, Chvalšovická x Křesanovská,

od 16. do 18. června U zahrádkářské kolonie x Přírodní, Zbudovská x Předposlední, Na Domovině (u MŠ), Betáňská x Na Musilech, K Novému sídlišti x Na Šejdru

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

25. března od 9:00 do 12:00               K Jezírku x Vyšebrodská, K Vrtilce x Na Konečné

25. března od 13:00 do 16:00              K Vrtilce x Předenická, U Zahrádkářské kolonie x Přírodní

1. dubna od 9:00 do 12:00                  Hoštická x Putimská, K Novému sídlišti x Na Šejdru

1. dubna od 13:00 do 16:00                Na Losách x Lužská, Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě)

15.dubna od 9:00 do 12:00                 Na Močále x Třebějická, Ke Kašně (u MŠ)

15. dubna od 13:00 do 16:00              Ohrobecká x Lojovická, Hoštická x Dubovická

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu MČ Praha-Libuš budou přistaveny ve stanovený den od 9:00 do 15:00.Na daném stanovišti budou přistaveny dva kontejnery v uvedený termín.

22. dubna  Zahrádecká x Hvězdonická, Betáňská x Na Musilech, Ke Lhoteckému Lesu x Lojovická, Chvalšovická x Křesanovská

 

 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

 

PřílohaVelikost
Soubor vok_na_i._pololeti_23.docx20.49 KB
PDF icon vok_na_i._pololeti_23.pdf185.13 KB